V dosavadním znění zákona je možné, aby vláda na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce odvolala bez udání důvodu. V novele, která nyní zamíří do Senátu, již tomu díky Pirátům bude jinak.

„Nedává smysl, aby nejvyšší státní zástupce na jedné straně prověřoval možné korupční kauzy mocných a na druhé straně byl jimi kdykoliv odvolatelný bez udání důvodu. Nově bude moci vláda nejvyššího státního zástupce odvolat pouze v případě, že vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. To je důležitá záruka toho, že trestní řízení budou probíhat opravdu nezávisle na tlaku politiků a mocných,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se na vyjednávání novely podílel a změny navrhoval již během minulého volebního období.

Zákon o státním zastupitelství byl také součástí protikorupčního balíčku, který Piráti představili v červnu 2022 a je jejich dlouhodobou prioritou. „Každý člověk musí mít zaručeno férové zacházení a ochranu práv. Záruky nezávislosti státních zástupců jsme slibovali na statisícových občanských shromážděních během bývalé vlády, kdy hrozilo politicky motivované odvolání Pavla Zemana paní ministryní Benešovou,“ doplňuje Michálek a dále upřesňuje, za jakých podmínek bude odvolání nejvyššího veřejného žalobce přece jenom možné: „Může se stát, že šéf státních zástupců ve funkci selže a bude odvolán, v takovém případě však bude rozhodnutí vlády přezkoumatelné u Nejvyššího správního soudu. Ten bude muset rozhodnout do pevně dané doby, aby nenastalo dvojvládí.

Novela zavádí pro šéfy státních zástupců také sedmileté funkční období, výběrová řízení a požadavek na dostatečnou předchozí praxi.

„Tento post vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti, proto jsme chtěli, aby podmínkou jmenování byla dostatečná předchozí praxe zaručující vysokou právní erudici. Nejvyšší žalobci budou také na náš návrh vybíráni ve výběrových řízeních, aby se nemohlo stát, že budou na tyto pozice instalováni lidé na něčí zadání, a jejich funkční období bude sedm let,” uzavírá Michálek s tím, že je rád, že se nakonec na těchto krocích podařilo najít ve vládní koalici shodu.

Novela zákona o státních zástupcích se projednává desítky let. Jde o další protikorupční zákon po přísnějším zákoně proti střetu zájmů, důslednějším zákoně o veřejných zakázkách, rozšíření práv občanů na informace či zavedení ochrany pro whistleblowery. Na změnu státních zastupitelství bude také navazovat přísnější kárná odpovědnost pro šéfy státních zastupitelství, kteří moci zneužijí.