Praha, 24. června 2020 – Poslanci Ústavně právního výboru Sněmovny dnes schválili usnesení k závěrečnému účtu státu. To chce po resortech zveřejnit, kolik se z peněz daňových poplatníků zaplatilo jako odškodnění za nezákonná rozhodnutí a zda se tyto uhrazené peníze vymáhají zpětně po odpovědných osobách.

V roce 2019 stát na odškodňování občanů a firem za nezákonná rozhodnutí a nesprávné úřední postupy v resortu spravedlnosti zaplatil 230,6 milionů korun. V roce 2018 to bylo dokonce 373,5 milionů. Nejde jen o nezákonná rozhodnutí úřadů, ale třeba i o soudní průtahy a pochybení státních zástupců. Pokulhává však schopnost a snaha státu tyto vynaložené peníze vymáhat po konkrétních osobách, které škodu svým nezákonným jednáním či nečinností způsobily.

Konkrétní osoby jsou sice potrestány kárným rozhodnutím, ale například Ministerstvo spravedlnosti vymáhá škodu zřídka. Podle vyjádření z konce minulého roku z celkových 3 tisíc soudců vymáhá pouze dva regresní nároky za škodu 193 tisíc korun.

„Usnesení, které jsem na výboru prosadil, změní podobu státního závěrečného účtu. Nově budou zhodnoceny i výdaje na odškodňování občanů postižených nezákonným rozhodnutím státu, a to za jednotlivé instituce. Důsledností ve hlídání škod po odpovědných osobách se zvýší motivace pracovat kvalitně, poctivě a v souladu se zákony. Piráti prosazují osobní zodpovědnost úředníků a politiků včetně zpětného vymáhání adekvátní výše nároku tam, kde svým rozhodnutím vědomě či nedbalostí zaviní škodu, kterou stát občanům či firmám zaplatil,“ okomentoval usnesení Michálek.

Usnesení schválené ústavněprávním výborem dne 24. června 2020:

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje, aby vláda v rámci státního závěrečného účtu do budoucna vyhodnocovala u jednotlivých státních institucí náklady a výdaje spojené s úhradou škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a uplatněné regresní nároky.