Praha, 13. září 2019 – Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu lesního zákona. Původní bezzubou vládní novelu doplnilo několik pozměňovacích návrhů. Podle poslance Pirátů Radka Holomčíka však novela v této podobě nijak nepřispěje k řešení kůrovcové katastrofy, ani nijak výrazně neusnadní samotnou obnovu poničených porostů. Prošlo však několik pozměňovacích návrhů, které Piráti podali společně s TOP09: výrazné omezení možnost zcizit státní lesy, změny usnadňující přestavbu lesů a zvýšení biodiverzity a také klíčová změna mysliveckého zákona, lživě označovaná jako přílepek.

„V lesním zákoně je třeba změnit řadu věcí a tato novela zůstala stát v půli cesty. Pozitivní je alespoň to, že se nám podařilo omezit možnosti, jak privatizovat státní lesy, což je věc, o které se hovoří v kuloárech dlouho. Považovali bychom to za naprosto zásadní problém. Stejně tak se podařilo protlačit potřebné změny mysliveckého zákona, protože přemnožená zvěř je v současnosti hlavní bariérou obnovy poničených lesů,“ komentuje výsledek poslanec Pirátů Radek Holomčík.

„V současné situaci stavu českých lesů již není možné nadále čekat, potřebujeme silný zákon, který bude řešit aktuální problémy i budoucnost. Slova ministra zemědělství Tomana, který pronesl na plénu, že “připravuje přípravu koncepce”, mluví jasně – žádná systémová změna se zatím ani nezačala připravovat. I proto jsem na plénu vyzvala poslance k podpoře pozměňovacích návrhů TOP 09 a Pirátů, které měly potenciál výrazně napravit způsob hospodaření v českých lesích, podpořit obnovu lesních ekosystémů a vytvořit podmínky pro budoucí zdravé lesy, které by odolávaly škůdcům i postupující změně klimatu. Velmi smutné je, že poslanci většinu našich návrhů nepodpořili a zdevastované lesy tak budou čekat na to, než ministerstvo připraví přípravu koncepce,“ říká pirátská předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.