„„Každý rok zemře na českých loukách kolem 60 tisíc srnčat. Před vysokými žacími stroji nemají šanci utéct a bohužel to končí jejich smrtí nebo vážným poraněním a dlouhým umíráním v bolestech. Přitom existují opatření (dotace na drony s termovizí), jak tomu lze zabránit. Vyzývám proto Ministerstvo zemědělství, aby tato opatření urychleně přijalo,““
─ Klára Kocmanová

Mimo to už nyní poslankyně Kocmanová založila sbírku, díky níž bude možné drony s termovizí pořídit ještě před provedením formálních změn na ministerstvu.

„Díky iniciativě Stop sečení srnčat, se kterou jsem sbírku založila, můžeme výrazně snížit počet každoročně zbytečně usmrcených a zmrzačených mláďat srnců. Cílem je nakoupit drony s termovizí, které srnčata lokalizují a myslivci s dobrovolníky je následně přemístí do bezpečí mimo sečenou plochu,” upřesnila poslankyně.