Kladno, 17. července 2019 – Poslankyně Pirátů Olga Richterová se dnes vydala do Kladna. Město řeší dlouhodobé problémy spojené s bydlením a s jevy typickými pro sociálně vyloučené lokality. V Kladně se Richterová sešla jak s primátorem Danem Jiránkem a náměstkem primátora pro sociální oblast Tomášem Kutilem, tak se zástupci neziskových organizací Člověk v tísni, Azylový dům Kladno a Vějíř. Informace získané při dnešní návštěvě hodlá poslankyně využít v dalších diskusích s ministerstvy práce a sociálních věcí, vnitra a financí. Kladno má dnes několik desítek ubytoven. Kolem dvaceti z nich obývají lidé závislí na doplatcích na bydlení.

„Město pociťuje nedostatečné finanční a personální zajištění zejména pro dlouhodobou sociální práci. V zájmu města je omezení substandardního bydlení, tedy i ubytoven. Kladenské zkušenosti potvrzují to, co jsme s Piráty říkali již před mnoha měsíci na schůzkách s ministerstvy k tématu bydlení. Na dnešní výjezd proto opět navážu diskuzí s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí, protože stabilní financování sociální práce v obcích leží na domluvě těchto resortů. Obcím musí být zajištěny prostředky pro reálnou podporu jejich obyvatel, jen tak můžeme zvrátit neblahý trend vzniku dalších a dalších ghett. Kladno se potýká s velkou koncentrací sociálně slabých občanů,“ uvedla Richterová k tématu problémů s bydlením v Kladně.

Po setkání s primátorem, který poslankyni podrobně vylíčil aktuální situaci, Richterová projevila optimismus: „Vnímám jako velmi pozitivní, že současné vedení radnice si velmi dobře uvědomuje příčiny a souvislosti vzniku kladenských problémů. Zároveň vidím velkou vůli hledat cesty, jak situaci řešit. Naprostá shoda panovala na nutnosti dlouhodobého financování sociální práce. Diskutovali jsme zejména možnost financování příspěvkem na výkon přenesené působnosti, obdobně jako u opatrovnictví.“

Na následující schůzce se zástupci neziskových organizací zaznělo, že právě jistota bydlení je nutným předpokladem pro stabilizaci situace rodin. Bez bydlení se zhoršují problémy dětí ve škole, přibývají zdravotní problémy a trpí rodinné prostředí – problémy nahrávají hádkám. Sociální pracovníci navíc upozorňují, že segregace přináší jen další sociální vyloučení a problémy se kumulují a přenášejí na další generaci.