Brno, 27. února 2020 – V rámci plánovaného setkání pirátské poslankyně Olgy Richterové s nově zvoleným ombudsmanem Stanislavem Křečkem a poté s jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou přišla řeč na téma lidí se zdravotním postižením, agendu sociálních služeb a ústavů, péči o ohrožené děti včetně předškolního vzdělávání, ale také na téma personálních změn v úřadu a diskriminace. Setkání se zúčastnila i Eva Horáková, pražská zastupitelka a předsedkyně sociálního výboru Magistrátu hlavního města Prahy.

„Setkali jsme se za zjitřené situace, kdy mě pan ombudsman ujistil, že mimo již provedené personální změny v úřadu žádné další nebudou. Já jsem vyjádřila velkou spokojenost s prací zaměstnanců úřadu, s nimiž jsem v minulosti komunikovala např. v případech dětí odebraných z rodin kvůli nejistotě bydlení. A shodli jsme se, že je vhodné, aby Poslanecká sněmovna co nejvíce využívala celostátních poznatků ombudsmana z dlouhodobých návštěv v zařízeních jakož i dalších odborných výstupů. S tímto šířením zkušeností budu co nejvíce nápomocná. Jsem ráda za ochotu nového pana ombudsmana pověřit své kolegy prezentací jejich práce i před poslanci, nejen na jednáních s ministerstvy,” uvedla Olga Richterová.

„Nový pan ombudsman rovněž deklaroval, že jedním z hlavních témat rezonujících ve společnosti je bydlení. Probírali jsme možnosti pomoci lidem s hrazením kauce (jistoty) včetně možných dalších garancí pro pronajímatele a shodli jsme se na nutnosti řešit regulaci Airbnb. Také jsme se jasně shodli, že většina agendy, které se věnuji, spadá pod paní zástupkyni Šimůnkovou. Pan ombudsman potvrdil, že problematiku pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením či pro lidi v ochranné léčbě mám probírat s ní, jakož i problematiku ochrany práv dětí. S paní zástupkyní ombudsmana jsem se následně také sešla a domluvily jsme praktické možnosti spolupráce,” dodává Richterová.

Hlavními tématy odpolední schůzky s paní zástupkyní byla diskuze nad situací v zařízeních sociálních služeb i v dalších místech, kde jsou umístěné osoby omezené na svobodě. Jde např. o LDN, dětské domovy včetně kojeneckých ústavů, domovy pro seniory či domovy starající se o osoby se zdravotním postižením. Posledně jmenované prošly ještě důkladnou kontrolou předchozí ombudsmanky Anny Šabatové, která v závěru svého působení prezentovala obšírnou zprávu a řadu doporučení. Zejména jde o problém celkového přístupu, kdy duch ústavnosti protkává jak přístup k soukromí klientů, tak i k jejich možnostem zapojit se do běžného života.

„S paní zástupkyní jsme navíc řešily to, že široký záběr činnosti úřadu je veřejnosti často neznámý. Ráda i svou návštěvou přispěji k šíření povědomí o tom, komu všemu a v jakých situacích ombudsman může pomoci. Jde o veškerá pochybení státních institucí vůči občanům, a šíře témat se rozprostírá od stavebních řízení až po ochranu osobních údajů, nejde jen o práva osob se zdravotním postižením nebo návštěvy míst, kde jsou lidé závislí na péči ostatních. Věnovali jsme se tedy nejenom sociální problematice,” uzavřela Richterová.