Praha, 1. srpna 2019 – Poslankyně Pirátů Olga Richterová dnes adresovala předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi písemnou interpelaci k soustavnému porušování lidských práv v Číně. Piráti již dříve kritizovali obchodování s lidskými orgány a navrhli patřičnou legislativu, kterou však Vláda ČR odmítla. Stanovisku Pirátů dal za pravdu tzv. Londýnský tribunál, který nucené odebírání orgánů vězňům svědomí (tedy zabíjení nevinných lidí a jejich zpeněžování) označil za nepochybné.

„Piráti v květnu spolu se senátorem Markem Hilšerem předložili návrh zákona o transplantacích, který řeší problematická místa v právní otázce transplantací orgánů. Vláda k němu zaujala negativní stanovisko. Pana premiéra jsem se i proto zeptala na to, jak vláda ČR plní Úmluvu Rady Evropy zaměřenou proti obchodování s lidskými orgány v Číně. Premiér později uvedl, že Čína bude nadále obchodovat s orgány popravených vězňů pouze se souhlasem příbuzných. Vzhledem k tomu mě zajímá, jak konkrétně tato praxe nyní vypadá. Rovněž mě zajímá, zda se ČR připojí k dvaadvaceti státům, včetně Německa, Velké Británie a Francie, které formulovaly výhrady k porušování lidských práv v Číně a vyzvaly k akci nejvyšší úředníky OSN,“ uvedla Richterová.

Kromě těchto dotazů se Richterová zajímá také o téma jednání čínské strany a náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla 27. června. Médii totiž proběhla informace, že bylo probíráno budování systému společenského kreditu, který se nyní používá v Číně mj. k represím nepohodlných osob.