Praha, 2. srpna 2018 – Právě dnes vstoupilo v účinnost finanční nařízení Evropského parlamentu týkající se střetu zájmů. Jednotlivé osoby veřejné sféry mají povinnost svoje riziko střetu zájmů nahlásit a v případě jeho potvrzení, musí v této oblasti ukončit veškerou svoji činnost. Piráti jsou přesvědčeni, že ve střetu zájmů je nejenom premiér Andrej Babiš, ale například i ministr zemědělství Miroslav Toman. Předseda vlády sice odmítá, že by s Agrofertem měl cokoliv společného, nicméně tento koncern je spravován svěřenským fondem, jehož beneficientem a zakladatelem je právě Andrej Babiš. V této věci Piráti zaslali třem eurokomisařům dopis, ve kterém žádají o vysvětlení správného postupu při implementaci tohoto nařízení. Piráti se rovněž obrátili na předsedkyni Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässle a pirátskou europoslankyni Julii Redu.

Finanční nařízení EU přináší povinnost každé osobě vnitrostátních orgánů zamezit vzniku střetu zájmů a případné riziko nahlásit svému nadřízenému. Jestliže tento střet zájmů bude potvrzen, pak tato osoba musí ukončit veškerou činnost. Hlavní autorkou tohoto nařízení je předsedkyně Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässle, která již před dvěma lety na své tiskové konferenci prohlásila:

„Je nepřípustné, aby členové vlády, kteří jsou z hlediska své funkce garanty řádného využívání evropských fondů, měli z těchto fondů prospěch a navíc mohli ovlivnit způsob jejich přidělování a využívání.“ Předseda Pirátů Ivan Bartoš na tato slova navazuje: „Riziku zneužití střetu zájmů je nutné předcházet a jednotlivá podezřelá zjištění pečlivě prošetřovat. Se slovy paní Grässle se plně ztotožňuji.“

Piráti mají výrazné pochybnosti o tom, zda jsou české úřady na implementaci tohoto nařízení připraveny. Z tohoto důvodu zaslali dopisy 3 eurokomisařům, v jejichž gesci jsou zemědělská politika (DG AGRI), rozpočet (DG BUDGET) a regionální politika (DG REGIO). V dopisech žádají komisaře o vysvětlení správného postupu při implementaci tohoto nařízení, ptají se na výklad Ingeborg Grässle či praktický postup v situaci, kdy ve střetu zájmů je předseda vlády či ministr.

„Andrej Babiš je prokazatelně ve střetu zájmů, ačkoliv tvrdohlavě odmítá, že by měl s koncernem Agrofert cokoliv společného. Opak je ovšem pravdou. Ovšem i další členové vlády se mohou ocitnout v této situaci - například otec a bratr ministra zemědělství Miroslava Tomana provozují zemědělský koncern Agrotrade, a.s. Dceřiná společnost tohoto koncernu získala v minulosti dotaci v rámci Programu rozvoje venkova a její tržby dosahují téměř 1 miliardy Kč. Podobná situace je i v případě ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, která je vlastníkem společnosti U & SLUNO a.s. s tržbami téměř 200 milionů Kč a přitom tato společnost získala v minulosti dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Na druhou stranu je nutno podotknout, že podle dostupných zdrojů ministryně Nováková vyjednává o prodeji své společnosti, čímž by splnila podmínky vztahující se ke střetu zájmů, jenž vyplývají z nově přijatého nařízení,”

uvádí politický analytik Pirátů Petr Fojtík.

Základním problémem střetu zájmů je podle Pirátů obrovské riziko jeho zneužití. V minulosti již přímo NKÚ konstatoval, že dotační pravidla jsou u zkoumaných titulů záměrně nastavovaná ve prospěch velkých podniků, do kterých spadá i koncern Agrofert.

„Rovněž jsme zaznamenali případy, kdy byly finanční podpory čerpány koncernem Agrofert, ačkoliv byly určené výhradně pro malé a střední podniky. Zkoumáme nyní navíc důvody vedoucí k tomu, že objem dotací pro tento koncern neustále narůstá,”

informuje Bartoš.

Piráti se obrátili rovněž na pirátskou europoslankyni Julii Redu, aby využila své kompetence v tomto tématu.

„V současné době má Andrej Babiš pouze 3 možnosti, jak uvést současnou situaci do souladu s českým i evropským právem. Jednak se může vzdát nadvlády nad koncernem Agrofert nebo přestane získávat dotace a zakázky a nebo odejde z čela vlády. Jiná možnost není. Bohužel však premiér k celé žádosti mlčí, nejsou nám známy informace, že by se aktivně tuto věc snažil uvést do souladu se zákonem o střetu zájmů,”

dodává Bartoš.

„Vznikají zde důvodná podezření, že předseda vlády Andrej Babiš je ovládající osobou ve vztahu ke koncernu Agrofert, měl by proto tato podezření rozptýlit a předložit kompletní znění zakládajících listin obou jeho svěřenských fondů,“

konstatuje Štěpán Rattay, vedoucí analytického týmu Pirátů.

Dopis eurokomisařce Corině Cretu, ve kterém Piráti žádají o vysvětlení správného postupu při implementaci nařízení o střetu zájmů.