Brusel, 29. dubna 2021 – Změna trestního zákoníku navrhovaná poslancem Václavem Klausem mladším je podle místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji absurdní a nevymahatelná. Navržené sankce jsou zcela nepřiměřené. Kolaja navíc upozorňuje, že podobným problémem se už na evropské úrovni zabývá akt o digitálních službách.

Návrh zákona má trestat mazání příspěvků na internetu. Sankce by hrozily komukoli, kdo odstraní obsah z platforem s více než sto tisícem registrovaných uživatelů.

„Regulace platforem, jako jsou sociální sítě, je komplexní záležitost, která vyžaduje celoevropský přístup. Samotný fakt, že Václav Klaus mladší navrhuje regulaci v rámci trestního zákoníku, je dost bizarní,“ uvádí Kolaja. „Navíc je velmi složité definovat porušování dobrých mravů, které nemá oporu v zákonech. Dobré mravy pravděpodobně neporušuje nevyžádaná reklama na internetu, přesto je však pro uživatele příjemnější ji smazat. To zákon vůbec nebere v potaz,“ dodává Kolaja.

„Pokuta od půl do padesáti milionů, stejně jako odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, je zcela mimo mísu. Podobnou finanční sankci by mohla dostat jaderná elektrárna za porušení povinností souvisejících s provozem jaderného reaktoru. To jenom přidává absurdnosti celé situace,“ říká Kolaja. „Otázku regulace obsahu na internetu nesmí řešit jednotlivé členské země, které mohou mít různorodé přístupy. Je potřeba přijít s evropským řešením sjednocující pravidla a nastavující mantinely. Na něm aktuálně pracuji v Evropské parlamentu,“ uzavírá Kolaja.

Na evropské úrovni aktuálně vzniká akt o digitálních službách, který se má zabývat mimo jiné i tématem regulace obsahu na internetu. Návrh zahrnuje i mnoho dalších oblastí, jakými jsou například anonymita uživatelů, monitorování obsahu nebo regulace cílené reklamy. Návrh představila Evropská komise v loňském prosinci. Schválení je očekáváno v následujících několika letech.