Nový návrh zákona o lobbování definuje, kdo je lobbista a kdo lobbovaný, jaké povinnosti pro ně nový zákon přináší a jak by měla vypadat a co obsahovat lobbistická stopa. „Když se bavím s lidmi, většinou jsou šokovaní, že do dneška nemáme zákon, který by stanovil pravidla pro politické lobbisty. Dvacet let se tady nepodařilo pravidla pro lobbování schválit. Minulá vláda se na to vykašlala, i když měli připravený návrh. Já se snažím rozjet tyto inovace, je to už osmý zákon proti rozkrádání veřejných peněz. Za lobbing se často schovává šlendrián a lidé, kteří chtějí rozkrádat veřejné peníze. Přitom lobbing, pokud je transparentní, založený na faktech a mají k němu přístup všechny subjekty, může přispět ke kvalitnějším rozhodnutím. Ale to opravdu nesmí být styl Rittig, Dalík, Janoušek, Pitr, Rédl a jejich nohsledi. Jasná pravidla pro lobbing naopak pomůžou, abychom různé grázly odstavili na druhou kolej a aby si už na vládě či ve Sněmovně neškrtli,” říká předseda pirátského klubu Jakub Michálek, který o transparenci lobbování dlouhodobě usiluje. „Děkuji také za všechny podněty ze semináře, budeme je projednávat na koalici a zákon dokončíme na podzim,” dodal.

Na akci promluvil také ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun, který se právní úpravě zákona o regulaci lobbování ze své pozice důkladně věnoval: „Lobbing nemusí být hanlivé slovo a může být součástí standardního legislativního procesu. Proto je dobré nastavit pro něj transparentní pravidla, která přináší nový návrh zákona o lobbování. Věřím, že se ho podaří brzy schválit. Ostatně je na to navázáno čerpání peněz z Národního plánu obnovy," doplnil pirátského kolegu ministr Šalomoun.

Hosty byli také Jiří Kapras - ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti, Václav Nekvapil - předseda, Asociace Public Affairs, Petra Vrábliková z České advokátní komory nebo Lukáš Kraus z neziskové organizace Rekonstrukce státu.

Aby Česká republika mohla čerpat peníze z Evropské unie, je nutné zajistit, že peníze a zákony, podle kterých se peníze rozdělují, budou transparentně vyjednávány. A že zájmy, které mají být zastoupeny, skutečně zastoupeny budou. O základních pravidlech pro transparentní lobbování dle návrhu zákona, respektive o tom, jak jednotlivá pravidla vnímají ze svých specifických pohledů, pak promluvili odborníci z ministerstva spravedlnosti, Asociace Public Affairs, České advokátní komory i neziskových organizací.

„Rekonstrukce státu vítá nastavení pravidel pro transparentní lobbing, ale současně doporučuje opravit tři základní body, na kterých se shodla s dalšími nevládními organizacemi. Za prvé zařadit mezi lobbisty podle definice zákona i lobbisty státem ovládaných firem, kteří mají aktuálně výjimku ze zákona o regulaci lobbování. Za druhé vyjmout členy poradních orgánů vlády z definice lobbovaného a za třetí vypustit povinnost uvádět v prohlášení lobbisty i datum u jednotlivých telefonátů,” uvedl Lukáš Kraus, vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu. „Obecně je vhodné zdůraznit, že ztransparentnění ovlivňování rozhodovacích procesů na celostátní úrovni se musí týkat všech relevantních okruhů osob a nesmí být vytvářen prostor pro obcházení lobbingových pravidel. Stejně tak by neměla být novou regulací vytvářena nadměrná a neúčelná administrativní zátěž lobbovaným a lobbujícím subjektům.” uzavřel Kraus.

Videoarchiv semináře Zákon o regulaci lobbování, 24. 6. 2024 Poslanecká sněmovna