Praha, 5. května 2022 – Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, uspěl ve sporu o informace. Michálek v roce 2019 podal žádost o zaslání všech smluv uzavřených mezi městským podnikem Pražská strojírna a advokátem Květoslavem Hlínou, bývalým právníkem Agrofertu, který za vlády ANO dohlížel na pražský magistrát a jeho firmy. Nejvyšší správní soud rozhodl, že žalovaná Pražská strojírna má povinnost poskytovat občanům informace o svém působení a musí požadované smlouvy vydat.

„Piráti jako jediní soustavně odmítají neprůhledné prostředí, v němž je možné rozkrádat veřejné peníze, a dokazujeme to tím, co děláme, ne řečmi a plakáty. Naším cílem je poctivé a odpovědné řízení ekosystému městských firem, které spolehlivě dodávají to, co si u nich občan objedná. Transparence není všelék, ale vedle kompetentního a poctivého vedení je to důležitý předpoklad dobré správy. Manažeři městských firem by měli nakládat s veřejným majetkem jako řádní hospodáři, čemuž může přispět, pokud někdo hlídá náklady placené z veřejných peněz, ať už to jsou novináři jako hlídací psi demokracie, nebo stateční občané, kteří se snaží napravit přešlapy. Respektujeme podnikatelskou činnost Pražské strojírny jako firmy, kterou Pražané vlastní, a chceme, aby se jí ekonomicky dařilo a dodávala špičkové výrobky a služby. Současně dodáváme, že průhledné hospodaření a poctivé skládání účtů veřejnosti jsou nezbytnými podmínkami, díky nimž můžou být městská firma dlouhodobě úspěšná, a to bez ohledu na turbulence na trhu či v politice. Právo veřejnosti na informace o smlouvách uzavíraných městskými firmami k tomu neoddělitelně patří a mám radost, že jsme zakotvení transparence u městské firmy dosáhli. Teprve po posouzení smluv lze objektivně soudit, zda město za své peníze dostalo odpovídající služby,” uvádí k rozsudku Jakub Michálek.

Piráti za dobu vlády v Praze přijali celou řadu opatření, která transparentnost městských firem posiluje a oproti minulosti, kdy byl pražský magistrát proslulý korupčními kauzami, výrazně snižuje možná rizika.

Nejvyšší správní soud v rozsudku mimo to také potvrdil, že úřady, městské firmy a další veřejné instituce musí žádosti zastupitelů vyřizovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a právo zastupitelů na informace tudíž podléhá plné soudní ochraně.

<h2>Pozadí kauzy</h2>

Firma Pražská strojírna dodává výhybkové a kolejové systémy Dopravnímu podniku Prahy. Pan Hlína byl znám jako advokát s vazbou na Faltýnka, kterému se svého bývalého podřízeného podařilo umístit na post šéfa podniku. Hlína se podílel na zpracování auditu ohledně působení bývalého ředitele Říhy, který konstatoval nehospodárnosti. Hlínova firma se za působení ANO dostala na mnoho míst v oblasti dopravy a městské samosprávy, aniž by bylo možné zjistit, co vlastně pro město dělá a jak je to pro občany výhodné, což bylo kritizováno i zástupci ANO.

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4.5.2022, čj. 3 As 46/2022