Praha, 25. ledna 2018 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes interpeloval premiéra Andreje Babiše i ministra zdravotnictví Vojtěch Adama kvůli účelovému přesunu Odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. I přes opakovaný apel Pirátů i nesouhlas převážné většiny českých i zahraničních expertů plánuje Babiš výrazně a účelově omezit českou protidrogovou politiku. Hrozí navíc, že dojde k značnému omezení finančních prostředků, které jdou do služeb, jež denně pomáhají lidem v terénu.

„Premiéra jsem se dnes na plénu ptal třeba na to, zda tento návrh na přesun odboru konzultoval s nezávislými odborníky z praxe? Tedy mimo vlastní tým lidí? Silně o tom totiž pochybuji, jinak by inženýr Babiš patrně tušil, jak nedozírné důsledky může přesun mít. Zajímá mě také, zda má o samotné plánované transformaci inženýr Babiš reálnou představu, či zda se chce pouze zbavit nákladů na fungování odboru a financí, které jdou do služeb v terénu tak, aby snížil celkový rozpočet Úřadu vlády ČR. Již v minulosti se nechal premiér slyšet, že chce “zkrouhnout” peníze neziskovkám, tedy v tomto případě organizacím, které v terénu zachraňují lidské životy,“ přiblížil Bartoš.

Konkrétní znění interpelací i veškeré dotazy, které předseda Pirátů Bartoš položil premiérovi i ministrovi zdravotnictví, naleznete v přiložených dokumentech: