Praha, 24. dubna 2020 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes podává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k zahájení kontrolní akce týkající se nákupu zdravotních ochranných pomůcek ze strany Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Vybrané případy doručil rovněž Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Analytický tým Pirátů podrobně zkoumal tyto nákupy a došel k jasnému závěru – kontrolní akce ze strany NKÚ je nezbytná. Pirátští analytici a investigativní novináři odhalili v posledních dnech řadu kauz týkajících se nákupů Ministerstva zdravotnictví. Ovšem Piráti ve spolupráci s českými sinology analyzovali v čínském a hongkongském rejstříku rovněž dodavatele Ministerstva vnitra a nabyli vážné pochybnosti, zdali skutečně se jedná přímo o výrobce pomůcek, jak tvrdí ministr vnitra Jan Hamáček.

„Enormní rozdíly v nákupních cenách a neprůhledné pozadí dodavatelů jsou racionálně nevysvětlitelné. Žádám rovněž o prověření kvality zdravotních pomůcek v reakci na četné kauzy falešných certifikátů v zahraničí,” komentuje svůj podnět předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Společnost Liyi Trade Limited registrovaná v hongkongském rejstříku, která získala objednávku od Ministerstva vnitra na dodávku respirátorů FFP2 v hodnotě 113 milionů Kč, vznikla teprve na podzim minulého roku. Základní kapitál této společnosti je pouhých 33 tisíc Kč a celkově působí jako prázdná schránka určená k mezinárodnímu obchodu čínské firmy Foshan Liyi Trade Limited, která má stejnou jednatelku a obchoduje například s alkoholem nebo čajem. Rozhodně se nezaměřuje na výrobu - natož zdravotnického materiálu. Další čínský dodavatel Ministerstva vnitra Huasheng Tianjin Technological Development Co., Ltd je zejména překupníkem a vývojářem součástek do mechanických zařízení.

„Údaje v čínském rejstříku jsou nepřehledné, nicméně přikládám je k podnětu NKÚ. Zcela zásadní je ovšem ověření kvality dovážených ochranných pomůcek z Číny, jinak se jedná o hazardování se zdravím občanů. Například v Polsku vyšlo najevo, že byly distribuovány ochranné pomůcky z Číny s falešnými certifikáty,” komentuje poslanec Pirátů Jan Lipavský.

„Ministerstvo zdravotnictví v posledních dnech nedokázalo vysvětlit odhalení pirátských analytiků a investigativních novinářů. Krajně podezřele se jeví nakupování respirátorů FFP2 v přepočtu 866 korun za kus, když jindy je dokázal resort koupit za 50 korun za kus. Je navíc zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví se dostatečně nezabývá důvěryhodnosti svých dodavatelů. Hned tři z nich (Recea Prague, La Factory a De Sol Investment) působí jako zcela prázdné schránky s minimální aktivitou a často se zcela jiným předmětem podnikání. Prezident NKÚ projevil v nedávném rozhovoru zájem provést kontrolu těchto nákupů, a proto věřím, že můj podnět bude pro NKÚ cenným zdrojem informací,” dodává Bartoš.

„Obrátil jsem se rovněž na FAÚ v souvislosti s dvěma neprůhlednými dodavateli Ministerstva zdravotnictví - Recea Prague a De Sol Investment. Vůči jednatelům těchto společnosti je vedeno více jak deset exekučních řízení a ve druhé jmenované je navíc nedohledatelný vlastník v Belize. Přesto obě společnosti získaly objednávky na dodej zdravotních pomůcek za cca 300 milionů korun. Právě FAÚ se specializuje na boj proti praní špinavých peněz, a proto by měl ověřit, kdo tyto společnosti ve skutečnosti ovládá. Ministerstva zdravotnictví i vnitra by měla rozkrýt své dodavatele zdravotních ochranných pomůcek počínaje výrobcem až po finální dodání ministerstvu. Navíc chybějící informace o vlastnictví dodavatelů je přímo zarážející. Rejstřík skutečných majitelů již měl být dávno veřejný stejně jako na Slovensku či Švédsku,” uzavírá Bartoš.