Praha, 6. září 2018 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš na dnešním jednání parlamentního Výboru pro evropské záležitosti položil evropské komisařce pro regionální politiku Corině Cretu několik zásadních otázek týkajících se střetu zájmů s ohledem na přerozdělování dotací. Bartoš tak navázal na dopis Pirátů adresovaný Cretu před měsícem, v němž na základě zjištění analytického týmu strany upozornil na porušování tohoto nařízení některými členy vlády. Eurokomisařka potvrdila, že na odpovědi pro Piráty pracuje, a to i na metodice, o jejíž zpracování jsme žádali.

„Na problém střetu zájmů, při kterém může docházet k neoprávněnému přerozdělování evropských dotací, upozorňujeme dlouhodobě. Minulý měsíc jsme několika eurokomisařům včetně Cretu odeslali dopis, kde jsme předložili jasné důkazy pro podezření, že u nás dochází k porušování evropského finančního nařízení. I proto jsem se komisařky dnes ptal na názor Evropské komise. Zajímalo mě, jak tento problém vnímá, zda ho považuje za zásadní a zda bude v tomto ohledu podnikat Evropská komise nějaké kroky,” uvedl Bartoš.

„Eurokomisařka mi potvrdila, že na odpovědích pro Piráty stále pracují a v nejbližší době bychom je měli obdržet. Součástí by měla být metodika z pera evropských právních expertů, o kterou jsme mimo jiné žádali a podle níž by se národní autority zodpovědné v této věci měly řídit,” dodal Bartoš po jednání s Cretu, do jejíž agendy spadá alokace zhruba třetiny evropského rozpočtu v podobě strukturálních a investičních fondů EU a jejich transparentní využívání.

Nové finanční nařízení Evropského parlamentu vztahující se ke střetu zájmů vstoupilo v platnost zhruba před měsícem. Podle toho jsou jednotlivé osoby veřejné sféry nuceny svoje riziko střetu zájmů nahlásit a v případě jeho potvrzení, musí v této oblasti ukončit veškerou svoji činnost. V souvislosti s novým nařízením Piráti před nedávnem upozornili, že někteří členové vlády ČR mohou být ve střetu s finančními zájmy EU.