Praha, 29. srpna 2019 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzývá ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby zveřejnila odpověď na předběžnou auditní zprávu, která byla odeslána Evropské komisi. V této odpovědi, dle slov ministryně Dostálové, byla rozporovaná každá věta. Takový přístup vedení ministerstva může být dle Pirátů v přímém rozporu s principem nestrannosti úředníků podléhajících pod služební zákon. Celou kauzu navíc Piráti považují za velice nepřehlednou.

„S velkou nelibostí sleduji vývoj celé kauzy střetu zájmů českého premiéra, kdy jednotlivé úřady přistupují k problematice proplácení finančních podpor zcela odlišně. Na jedné straně SZIF nebo SFŽP proplácení dotací zastavily, na straně druhé např. Ministerstvo průmyslu a obchodu celou věc bagatelizuje a i nadále schvaluje finanční podpory. Chci, aby bylo ve věci, kdy může být kromě porušování zákonů podle našich informací také vyvíjen tlak na úředníky ministerstev, co nejdříve jasno. Proto se v rámci této kauzy obracím jednak na DG REGIO s předáním informací ohledně aktuální situace v ČR a za druhé na ministryni Dostálovou, aby byla odpověď české strany zveřejněna,” komentuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti před nedávnem vyzvali osm českých ministerstev a úřadů s výzvou, aby tyto instituce dodržovaly zákony ve vztahu ke střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Piráti tak učinili s ohledem na možné nemalé finanční škody pro český stát a také s apelem, aby byl přístup všech úřadů jednotný, přehledný a zejména nebyl v rozporu se zákonem.

„Již dříve jsme informovali o proplácení dotací z evropských dotačních fondů společnostem skupiny Agrofert, a.s., které s předstihem pozastavil Státní zemědělský a intervenční fond. Na základě naší výzvy se k zemědělskému a intervenčnímu fondu přidal pouze Státní fond pro životní prostředí v případě národních dotací. Všechny ostatní instituce k celému problému přistupují naprosto benevolentně. Je zarážející, že tento nejednoznačný a do velké míry chaotický přístup panuje v období, kdy česká ministerstva připravují odpovědi k návrhům auditních zpráv Evropské komise. To je jeden z důvodů, proč se obracím na generálního ředitele DG REGIO Marca Lemaîtreho,” popisuje Bartoš.

V dopise generálnímu řediteli Ivan Bartoš rovněž upozorňuje na situaci ohledně přístupu mimořádné senátní komise k auditním zprávám, která je českými ministerstvy naprosto ignorována.

„Úkolem konstruktivní opozice je mimo jiné konstruktivně kontrolovat vládu a přinášet návrhy řešení vzniklých problémů. Naším jednoznačným návrhem bylo neporušovat zákon a postupovat jednotně. To se bohužel neděje, a i to je důvod, proč jsem ve svém dopise generálnímu řediteli Marcu Lemaîtremu poskytl vzájemnou komunikaci mezi mnou a např. Ministerstvem průmyslu a obchodu, které například uzavřelo dohodu o finanční podpoře společnosti z koncernu Agrofert 25. června 2019,” uzavírá Bartoš.