Europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja má z projevu smíšené pocity. “Na jednu stranu jsem rád, kolik pozornosti věnovala problematice umělé inteligence, na které pracuji v rámci Aktu o umělé inteligence. Ačkoliv jsme se v Evropském parlamentu již shodli na velmi dobré podobě pravidel, legislativu ještě musíme vyjednat s národními vládami. Proto oceňuji, že zavádění těchto pravidel bude pro Komisi v dalším roce jednou z priorit. Souhlasím také se záměrem vytvořit mezinárodní orgán odborníků, který by umožnil lépe využít příležitosti a dohlížel na rizika spojená s umělou inteligencí. Jde totiž o problematiku, která přesahuje hranice, a proto na ní musíme spolupracovat,” popisuje Kolaja, který ale zároveň přichází i se slovy kritiky. 

Bohužel v projevu naprosto chyběla jakákoliv sebereflexe, co se týče neustálých, systematických snah o zasahování do soukromí evropských občanů. Ani slovem se von der Leyen nezmínila o problematickém návrhu vlastní Komise na šmírování soukromých zpráv běžných lidí. Očekával bych, že když už s něčím tak skandálním přijde, bude alespoň ochotná to veřejnosti vysvětlit. Místo toho jsme se dočkali mlčení,” hodnotí Kolaja. 

Europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa kritizuje zejména absenci konkrétních čísel. “Zaznělo tam spousta krásných věcí a slibů o ochraně přírody, klimatické změně a zeleném průmyslu, ale nepadlo ani slovo o tom, jak se Evropě reálně daří snižovat závislost na fosilních palivech. V projevu předsedkyně Komise také zaznělo jen pár slov o zásadách právního státu. Proč nemluvíme o tom, v jak obrovské krizi je Maďarsko nebo Polsko? Že demokracie tam dostává na frak? Když o problému budeme mlčet, neznamená to, že zmizí. Mrzí mě, že tahle důležitá oblast dostává tak málo pozornosti,“ upozorňuje Peksa, který se obává také nedostatku investic. 

V Česku nám dlouhodobě ujíždí dobře rozjetý vlak – vlak investic do moderních technologií a obecně rozvoj high-tech sektoru. Předsedkyně Komise v dnešním projevu dala dost jasně najevo, že tímhle směrem potečou peníze. A já se opravdu bojím, že nám obrovská příležitost uteče. Teď je potřeba se chytnout za nos,“ dodává Mikuláš Peksa.

Europoslankyně Markéta Gregorová projev zhodnotila následovně: „Projev předsedkyně Evropské komise mě dost zklamal. Předsedkyně Komise von der Leyen zmínila již schválený zákon o čipech, díky kterému se měla stát Evropa nezávislá. Bohužel v praxi nefunguje. Ocenila bych, kdyby projevila Ursula von der Leyen více sebereflexe a navrhla konkrétní řešení, jak naložit s implementací zákona tak, aby fungoval. Jasná řešení v projevu chyběla také na poli boje s dezinformačními snahami Ruska a dalších aktérů. Už loni paní předsedkyně slíbila navržení balíčku na ochranu demokracie, který měl posílit demokratickou odolnost zevnitř. To se dosud nestalo. Přitom nás čekají za pár měsíců volby a už teď Evropská unie čelí mnoha útokům.