Praha, 31. března 2020 - Zveřejnění konkrétního plánu v boji s koronavirem, se kterým vláda seznámí kromě politické reprezentace především podnikatelskou sféru a veřejnost, je podle Pirátů zcela zásadní. Požadují proto po vládě, aby v souvislosti s předpokládanou žádostí o prodloužení nouzového stavu v ČR, představila možné scénáře týkající se vývoje šíření epidemie koronaviru, se kterými do budoucna počítá. „Mezi občany panuje v tuto chvíli značná nejistota z toho, co přinesou další týdny i měsíce. Veřejnosti není jasné, jakým způsobem a za jakých podmínek bude docházet k uvolňování současných opatření. Lidé ani podnikatelé nemají představu o variantách budoucího a dlouhodobého vývoje, se kterým vláda počítá. To bohužel aktuální situaci dělá ještě více nepřehlednou a znemožňuje podnikatelům a firmám připravit se na další ekonomický vývoj. Navíc je situace bez plánu do budoucna živnou půdou pro šíření fake news a spekulací, což přispívá k chaosu a nejistotě lidí,” vysvětluje nezbytnost existence a zveřejnění vládního plánu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti neodmítají prodloužení nouzového stavu, ale v Poslanecké sněmovně pro něho budou hlasovat za předpokladu zveřejnění konkrétního plánu, který by měl obsahovat následující:

  • Podmínky pro trvání stávajících opatření pro různé varianty vývoje a kritéria jejich uvolnění či zpřísnění v jasném a srozumitelném modelu ve vztahu k pandemickému plánu ČR.

  • Transparentní plán zásobování a distribuce ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem, které během posledních dnů nabídly pomoc.

  • Za jakých konkrétních podmínek a kdy (jasné časové scénáře) se bude uvolňovat režim prodeje (například maloobchody), poskytovatelů služeb a dalších. Vzhledem k tomu, že hrozí a už probíhají krachy mnoha podniků, což může v konečném důsledku uvést mnoho lidí do exekučních pastí a jiných obtíží, je potřeba široké veřejnosti představit plánované kroky v ekonomické oblasti (včetně kompenzačních mechanismů) závislé na obecných modelech (bod 1) pravděpodobných scénářů vývoje šíření epidemie koronaviru. Přehled kompenzačních opatření je nezbytné vymezit včetně termínů jejich účinnosti. Stejně tak je potřeba bezodkladně představit sadu opatření, která skutečně pomohou podnikatelům v této situaci.

Pokud vláda tyto zásadní informace veřejnosti nepředstaví, bude poslanecký klub Pirátů navrhovat zařazení tohoto bodu na jednání schůze Sněmovny, která je plánována na příští týden.