Praha, 9. října 2019 - Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci s firmou Home Credit a udělila tak této firmě exkluzivní označení „Hlavní partner Univerzity Karlovy”. Smlouva přitom nebyla projednána v širších orgánech univerzity ani s děkany jednotlivých fakult a po jejím uveřejnění se strhla ve veřejném prostoru silná vlna kritiky. Piráti zdůrazňují, že by prestižní univerzity měly pečlivě zvažovat, koho si vyberou jako hlavního komerčního partnera a respektovat akademické svobody všech svých orgánů.

Plně respektujeme vnitřní autonomii univerzit a jejich právo uzavírat komerční partnerství na podporu univerzit a jejich vědecké činnosti. V případě Univerzity Karlovy však uzavření této smlouvy vzbuzuje obavy, zda-li právě uzavření této smlouvy a její obsah není v příkrém rozporu s akademickými svobodami. Pochybnosti budí zejména smluvní klauzule, kde se Univerzita Karlova, dle zveřejněného textu smlouvy, zavazuje zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu. To může časem narážet na některé aktivity pracovišť univerzity, které například kritizují čínský režim. Velká část zisků Home credit je právě z trhů v Číně a pracovníci univerzity by se mohli cítit oprávněně pod tlakem, při dalším hodnocení fungování nedemokratického čínského režimu.

Pochybnosti a rozpaky budí také samotné zaměření podnikatelských aktivit partnerské firmy, kdy hlavní jádro jejich obchodů spočívá v krátkodobých úvěrech, se kterými se pojí mnoho problémů zejména nejchudších vrstev obyvatelstva, jako jsou například exekuce apod.

Univerzita Karlova se opakovaně z českých univerzit umísťuje na nejvyšších příčkách celosvětových hodnocení vysokých škol. Její tradice sahá více než šest set let do minulosti a měla by pečlivě vážit, s kým spojí svou prestižní značku a komu propůjčí své jméno na komerční prezentaci.

Univerzita Karlova je také alma mater pro statisíce jejích absolventů, kteří s ní spojili svá studentská léta i své následné životy. I proto je každé její konání celou společností sledováno a měla by velmi pečlivě a důkladně vážit své kroky, které mohou vzbudit takovéto kontroverze.

Vyjádření radního pro školství hl. m. Prahy Víta Šimrala:

Hledání dalšího zdroje financí? Klidně, ale ne za cenu svobody! Nezávislý a neovlivněný výzkum je naprosto nezbytný. Tím spíš, pokud se týká tak kontroverzního tématu, jako je historie a současnost Číny.