Praha, 27. června 2019 – Andrej Babiš opět hovoří o přesunu úřadu Národního protidrogového koordinátora pod Ministerstvo zdravotnictví. „Téma závislostí je velice široká agenda – týká se nelegálních látek, stejně tak jako zneužívání legálních látek jako alkohol a tabák, ale i hazardu a nových typů závislostí, nebo třeba koordinace cenotvorby, či vymáhání práva v oblasti dostupnosti legálních drog dětem. Je absurdní, aby toto vše řešilo pouze Ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Záměr poprvé ohlásil premiér v lednu 2018, kdy byly v plném proudu personální čistky na nejvyšších státních úřadech. Předseda Pirátů Ivan Bartoš tehdy zaslal Babišovi dopis, v němž uvedl, že by mělo dojít naopak k posílení Odboru protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Namísto toho následně přišel konec ředitele odboru Jindřicha Vobořila ve funkci a dosazení loajální, ale profesně a zkušenostně nezpůsobilé Jarmily Vedralové.

„Přesunutí agendy závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví bude znamenat celou řadu problémů. Oblast prevence obsahuje prvky edukační, řadu sociálních opatření a jen malá část z činnosti se týká zdravotnictví. Ani kompetenční zákon nepočítá s tím, že by právě Ministerstvo zdravotnictví mohlo cokoliv koordinovat, a navíc se tím pádem premiér, jako předseda Rady vlády, takto zbaví zodpovědnosti za témata, která znamenají až sto miliard korun ročních společenských nákladů. Ukažte mi témata, která jsou v tomto smyslu zásadnější,“ ptal se Bartoš.

Kromě očekávaných problémů s praktickým fungováním úřadu poukázal Bartoš na fakt, že pracovníci zodpovědní za oblast prevence a léčby se potýkají s nedostatkem financí na nákup zdravotního materiálu, léků, či obecně mzdových prostředků: „Ministerstvo zdravotnictví se dodnes bránilo hradit mzdy sociálních pracovníků, kteří zajišťovali výměny zdravotních pomůcek a další prevenci mezi nitrožilními uživateli drog. Už tento rok tak musí hospodařit se sníženým rozpočtem na preventivní programy. Česko přitom doposud patří mezi země, kde se díky podobným programům daří držet epidemie závažných nemocí pod kontrolou. Roční dopad veškerých negativních jevů, kterými se úřad zabývá, je okolo 100 miliard korun. Jedná se tedy o rozsáhlou a komplexní problematiku, na níž se musí podílet různé rezorty. Ministr zdravotnictví, pod kterého by úřad nově patřil, přitom nemá žádné pravomoci úkolovat ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani ministerstva financí, spravedlnosti, vnitra, Policii ČR nebo Celní správu. Ředitel úřadu by měl mít možnost pohybovat se mezi jednotlivými resorty. Přesun udělá z národního protidrogového koordinátora pouhou loutku bez jakýchkoliv kompetencí.“

„Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují důležitost mezirezortního postavení tzv. protidrogové politiky. Tam, kde se tzv. protidrogová agenda přesunula pouze pod jeden z rezortů, dochází k problémům jak s financováním a koordinací, tak i s fungováním služeb poskytujících prevenci a léčbu. Je neuvěřitelné, že se Česko se svým doposud dobrým renomé v této oblasti chce pustit do destrukce celého fungujícího systému prevence a léčby závislostí,“ dodal Bartoš.

Pirátská strana naopak prosazuje posílení role národního koordinátora na úrovni zmocněnce vlády, který bude mít mandát předkládat materiály do vlády, účastnit se jednání vlády, bude samostatným připomínkovým místem a bude disponovat jasně definovaným transparentním finančním mechanismem založeným například na odvodech z hazardu, tabáku, alkoholu a případně dalších legálních psychotropních látek.