Praha, 13. dubna 2021 - Senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků dnes podrobně analyzovala státní zakázku na nákup antigennich testů do škol a dospěla k jednoznačnému závěru - při výběru dodavatele byl porušen zákon o finanční kontrole a evropská legislativa. Komise se případem zabývala na základě iniciativy senátora Pirátů Lukáše Wagenknechta, který této komisi předsedá.

Zakázku za čtvrt miliardy korun na dodávku antigenních testů získala na konci února 2021 společnost Tardigrad International Consulting. Doposud přitom se státem realizovala pouze dodávku za 50 tisíc korun. Tato společnost založená v daňovém ráji působí jako schránková firma a Ministerstvo vnitra doposud nevysvětlilo, kdo je skutečným dodavatelem těchto testů, neboť mezi výrobcem a touto firmou figurují další neznámé osoby. Případem se již začali zabývat kriminalisté.

„Průběh výběrového řízení mimo režim zákona o veřejném zadávání byl v rozporu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Milion testovacích sad pro žáky a studenty byl distribuován úředníkům, přitom právě dodávka dětem ve školách byla jedním z hlavních důvodů urychleného výběru dodavatele. Ministerstva neobhájila diskriminaci výběru dodavatelů v několika oblastech. Zejména nebylo smysluplně vysvětleno, proč byly zvoleny testy výtěrem z nosu a nebyly osloveny dodávky testů ze slin nebo kloktací sady. Dále nebyl jasně zdůvodněn způsob oslovení pouze deseti distributorů pro tři druhy testů. Jedním z důvodů pro vyloučení levnějších testů bylo diskriminační uplatnění výjimky na DPH pro zahraniční dodavatele (v tomto případě ze Slovenska),“ vysvětlil Wagenknecht.

„Hlavní příčinou byl nekoordinovaný postup vlády, která nedokázala jasně a včas definovat potřeby pro nákup testů, a zároveň tak vypsala zakázku v neodůvodněném časovém presu,“ dodal senátor.