Brusel, 20. října 2020 – Evropská komise představí na konci letošního roku nový soubor pravidel, která nastaví podmínky konkurenčního prostředí na Internetu i hranice pro svobodu projevu v on-line prostředí. Nová legislativa totiž nastaví pravidla pro odstraňování nelegálního obsahu na Internetu. Na jejím základě budou taktéž vznikat opatření pro ochranu malých a středních podniků, které mohou být ohroženy ze strany velkých korporací zneužívajících své dominantní postavení. Europoslanec a pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja a poslanec Parlamentu České republiky za Pirátskou stranu Ondřej Profant proto vyjadřují svá stanoviska ke zprávám Evropského parlamentu. Ty budou sloužit Komisi jako vodítko při návrhu nové legislativy.

„Dnešek je významným krokem směrem k funkčnímu a kvalitnímu Aktu o digitálních službách. Jsem rád, že Evropský parlament vzal v potaz mnohé podněty směřující k větší ochraně spotřebitele. Europoslanci mimo jiné žádají, aby byla zachována svoboda na Internetu, která patří mezí jeho základní charakteristiky,“ uvedl pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Jednotný systém tzv. zjištění a opatření (notice & action) pomůže ochránit uživatele před neoprávněným odstraněním jejich obsahu. Pro uživatele bude srozumitelnější, proč byl jejich obsah smazán a jaká jsou jejich práva. Tento systém musí též uživatelům poskytovat účinné prostředky, aby se svých práv domohli, pokud by jejich obsah odstraněn neprávem,“ vysvětluje Kolaja.

„Poslanci také Komisi vyzývají, aby navrhla pravidla zaručující interoperabilitu platforem. V praxi by to znamenalo, že dominantní by platformy, jako je např. Facebook, Instagram nebo Whatsapp a další, musely poskytnout rozhraní pro propojení s ostatními platformami. Uživatelé jiných platforem by tak mohli zůstat v kontaktu se svými přáteli, aniž by byli nuceni používat tyto dominantní platformy. Tím bychom zásadně přispěli k vytvoření konkurenčního prostředí, ale i k ochraně malých a středních podniků, které jsou klíčové pro evropskou ekonomiku a mohou být velmi snadno ohrožovány ze strany dominantních internetových platforem,“ dodává poslanec Parlamentu ČR za Piráty Ondřej Profant.