Praha, 2. července 2021 – Zástupci Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise minulý týden dojednali hlavní obrysy Společné zemědělské politiky pro další roky. Výsledek jednání je podle Pirátů zklamáním. Dohoda zachovává systém, který vyhovuje velkým podnikům s průmyslovým stylem zemědělské výroby. Oproti původnímu očekávání nedošlo k zastropování přímých plateb velkovýrobců a k zavedení účinných ekologických opatření, které měly vést k větší biologické rozmanitosti, zlepšení odolnosti krajiny a snížení dopadů na životní prostředí. „Zpřísnění pravidel dobrého hospodaření je ponecháno na jednotlivých členských státech, což v případě České republiky pravděpodobně znamená jen minimální úsilí o udržitelný rozvoj,“ komentoval dohodu Milan Daďourek, soukromý zemědělec a lídr kandidátky koalice Pirátů a Starostů na Vysočině.

Pirátská strana považuje současný stav dohody za nevýhodný pro občany České republiky a nebezpečný pro budoucnost naší krajiny. Podle Pirátů měla být Evropská unie odvážnější v nastavení podmínek společného hospodaření. To potvrdil i Jiří Lehejček, vedoucí pirátského rezortního týmu zemědělství a místopředseda evropské organizace ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe: „Drtivá většina členských států se zatím nikdy ve svých národních implementacích neodvážila zajít dále nad rámec společného evropského minima.“

Podle původních předpokladů se měl nový přístup stát základem pro dosažení cílů tzv. Zelené dohody a jejích částí nazvaných Z farmy na vidličku a Strategie Biodiversity. Ty měly zaručit kratší potravinový řetězec, menší ekologické dopady a udržitelnost zemědělského hospodářství. K tomu podle Milana Daďourka nedošlo: „Některé interpretace vydávají dohodu za vítězství ekologického zemědělství. Jedná se však o nepochopení. Čtvrtinový podíl z celkového rozpočtu na ekoschémata bohužel jen klame názvem. Odvaha prosadit potřebnou reformu a pootočit kormidlem se opět nenašla.“

„Celkově lze právě dokončený Trialog interpretovat jako velkou prohru občanů Evropy, kteří Společnou zemědělskou politiku EU platí, a to celou třetinou rozpočtu EU. Občané si přejí udržitelnou zdravou krajinu, kvalitní regionální potraviny a úrodnou půdu i pro naše děti, nejen pro současné zemědělské podniky s vlivem na rozhodování vlády,“ uzavřel Jiří Lehejček.