Praha, 19. června 2019 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes přijala zákon o místních poplatcích, který zásadním způsobem mění hospodaření nejen lázeňských měst. Piráti prosadili pozměňovací návrh, díky kterému získá mnoho měst a obcí další finanční prostředky do obecních rozpočtů, a to od návštěvníků a turistů. Místní poplatek, který se od devadesátých let dosud nezměnil, zvyšuje vládní návrh z 15 na 50 korun. Povinnost hradit poplatek se nedotkne občanů, kteří přijíždí na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou.

Autor pozměňovacího návrhu Petr Třešňák uvedl: „Jedná se o zlepšení výběru lázeňského poplatku u měst, pro které je zásadní příjem z cestovního ruchu. Díky zvýšení příjmu bude pro města jednodušší nalézt zdroje na provoz lázeňských orchestrů, údržbu městských parků nebo kolonád. Původní vládní návrh předpokládal zastropování této poplatkové povinnosti na 65 let, ale společná poslanecká iniciativa moje a Jany Mračkové Vildumetzové tento strop zrušila. Díky tomu budou moci města financovat rozvoj infrastruktury pro lázeňské hosty.”

Novela zákona nabude účinnosti 1. ledna 2020. Nejen pro lázeňská města bude dnes přijatá varianta novely znamenat jednotky až desítky milionů korun navíc v ročních rozpočtech. Navrženou aktualizaci Airbnb, se kterou přišli Piráti, vláda řešit odmítla a připravila tím rozpočty obcí o stovky milionů korun.