Praha, 20. února 2019 – Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová zaslala premiérovi, pod kterého spadá Agentura pro sociální začleňování (ASZ), již podruhé interpelaci týkající se problematiky sociálního bydlení a chudoby. První interpelace, kterou Richterová premiérovi adresovala, zůstala z jeho strany bez konkrétních odpovědí. Richterová upozorňuje na nedostatečné řešení akutních problémů a na chybějící data o skutečné situaci ve vyloučených lokalitách.

„Problémy sociálně vyloučených lokalit ve strukturálně postižených krajích považuji za časovanou bombu. V kapsách obchodníků s chudobou mizí ročně desítky miliard, problémy narůstají, obce volají o pomoc a stát nekoná,“ uvedla místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová a dodala: „Klíčové je sbírat a vyhodnocovat data o skutečné situaci, a ta nyní nemáme. Víme jen, že mezi lety 2006 a 2015 se počet sociálně vyloučených lokalit zdvojnásobil. V interpelaci panu premiérovi mne mimo jiné zajímá, jak vláda naloží se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, jejímž cílem bylo prověřit efektivnost prostředků vynaložených na takzvané sociální bydlení a došla k alarmujícím závěrům. Chci vědět, jak vláda zabrání dalšímu plýtvání peněz ze státního rozpočtu, které končí v kapsách obchodníků s chudobou, a jak bude řešit sociální bydlení, ve kterém pro některé skupiny klientů nesmí chybět sociální práce – jinak je neefektivní.“

Richterová dále upozorňuje, že interpelace jsou považovány za jeden z nejúčinnějších nástrojů, jimiž zákonodárci mohou kontrolovat výkon exekutivy. Podle ní však tento nástroj ztrácí význam, pokud jej vládní činitelé dlouhodobě nerespektují. „Interpelace jsou pro vládu bohužel tou nejposlednější věcí, které věnuje svou pozornost. Andrej Babiš chyběl na projednávání interpelací sedmkrát po sobě. Nemohly tak být projednány ani důvody mé nespokojenosti s jeho vágní odpovědí na první interpelaci,“ zdůraznila Richterová.

Dva výbory poslanecké sněmovny zítra 21. února 2019 navštíví sociálně vyloučenou lokalitu Chánov a poslankyně vyzývá premiéra, aby i on začal této problematice věnovat patřičnou pozornost.

Dokumenty: * Interpelace O. Richterové na Andreje Babiše ze dne 4.11.2018 * Odpověď A. Babiše na interpelaci * Nesouhlasné stanovisko s odpovědí premiéra * Interpelace O. Richterové na A. Babiše ze dne 20.2.2019