Praha, 1. července 2020 – Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. „S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech stránkách má příznivý vliv na lidské zdraví. Hledejme proto cesty, jak rozšiřování městské zeleně usnadnit,“ uvedla Pirátka Balcarová, která bude v příštím týdnu interpelovat ministra Karla Havlíčka ve věci ochrany kořenových systémů a městských inženýrských sítí.

„Cílem semináře bylo nalézt společné zájmy a cesty k systémovému řešení městského prostoru. Podle komplexních ekonomických hodnocení přínosů zeleně se kvalitní řešení městské zeleně vyplácí. Městské prostory se mění ve prospěch většího podílu zeleně, jsou příjemnější pro život a hlavně zdravější. Je možné skloubit zdravé a zelené městské prostředí a zároveň provozovat funkční infrastrukturu. V České republice na to přicházíme jen velmi pomalu a s neopodstatněnými obavami. Před ochranou vzrostlých stromů mají stále přednost kanalizační trubky a investiční zástavba, bohužel to dokazují i legislativní změny posledních let,“ zmínila jeden z klíčových problémů poslankyně Balcarová.

Podle Balcarové novou výsadbu, ale i samotnou existenci stávající zeleně v městských ulicích, ve velkém blokuje technická norma o prostorovém uspořádání vedení technických vybavení, která určuje podmínky pro vedení vodovodních, elektrických, plynových a dalších sítí. Proto na příští úterý připravuje interpelaci ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kterého se zeptá na důvody blokace zavedení normy umožňující využití ve světě již běžné technologie na ochranu sítí před kořeny stromů a opačně.