Praha, 12. února 2020 – Po iniciativě pirátského poslance Tomáše Martínka zapracovalo Ministerstvo financí ČR jeho pozměňovací návrh o prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc ze současných tří měsíců na čtyři, a to do daňového balíčku Moje daně. Martínek tuto změnu předložil formou pozměňovacího návrhu již při projednávání daňového balíčku v roce 2018, kdy byl hlasy vládních poslanců zamítnut. Prodloužení lhůty má motivovat k vyššímu využití elektronické formy přiznání, která je byrokraticky méně náročná.

Martínek se částečně inspiroval v zahraničí, kde obdobná legislativa platí. „Prodloužená lhůta pro podání daňového přiznání platí např. ve Velké Británii, Rakousku, Belgii, Francii, Irsku, Kypru nebo Maďarsku. V sousedním Rakousku je termín pro elektronické přiznání daně z příjmu 30. června, to je o dva měsíce déle než v případě papírového podání. Tato nová úprava zlepší komfort daňových poplatníků i ušetří prostředky státu,“ dodává Martínek. Poprvé by mělo jít elektronické daňové přiznání podat v prodloužené lhůtě již za rok 2020, lhůta by pro elektronické přiznání byla až do konce dubna 2021. Ke změně zákona se nyní bude ještě vyjadřovat Senát.

V České republice je v současné době jedna z nejkratších lhůt v rámci EU pro podání daňového přiznání. Někteří řádní poplatníci daně proto mohou mít problém v tomto intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady jako např. potvrzení od více zaměstnavatelů (včetně zahraničí, kde platí jiné lhůty), potvrzení pro využití slev nebo zvýhodnění, podkladové materiály pro všechny přílohy včetně podnikatelské účetní závěrky aj.

Podíl elektronicky podaných daňových přiznání je v ČR nízký. Papírová daňová přiznání zatěžují pracovníky správce daně, čímž zvyšují nároky na státní rozpočet. Rovněž dochází k vyšší chybovosti kvůli přepisování údajů uvedených v daňovém přiznání z papíru do systému. Výhodou užívání elektronického daňového přiznání je minimalizace těchto chyb, umožnění lepší komunikace s úřady či jednodušší sledování stavu zpracování. Celkově tedy pozitivní motivace k vyplňování elektronického daňového přiznání vede ke zrychlení celého procesu, snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace. Návrh zároveň nepřináší žádná negativa pro stávající poplatníky, kteří možnosti elektronického podání využít nechtějí.