Praha, 5. prosince 2018 – Sněmovna dnes schválila pirátský kompromisní návrh k novele zákona o svobodném přístupu k informacím. Díky tomu budou mít lidé i nadále k dispozici informace o probíhajících trestních řízeních, což chtěla vládní novela zaříznout. Mimoto nedojde k tak zásadnímu omezení poskytování informací o osobách s bezpečnostní prověrkou.

Zavedli jsme také dva nové obecné principy, které vyřeší většinu problémů, pro které je infozákon kritizován. Budou lépe chráněny informace, jejichž zveřejnění by ohrozilo fungování bezpečnostního opatření – tedy informace, které sice nejsou utajené, ale i tak jsou klíčové pro bezpečnost. A rovněž bude lépe chráněno diplomatické tajemství.

Jsem velmi rád, že prošla má úprava, kterou jsem několik měsíců vyjednával s Ministerstvem vnitra České republiky. Tato úprava nebere veřejnosti právo na informace o probíhajících trestních řízeních politicky exponovaných osob. Původní vládní návrh byl nesmyslně zbytečně široký, schválená verze přesně cílí na konkrétní problémy.