Děkuji paní předsedkyně,

pane Generální tajemníku, Excelence,

rád bych poděkoval francouzskému předsednictví za možnost zúčastnit se tohoto důležitého zasedání.

Česká republika v současnosti předsedá Radě Evropské unie. EU je hlavním prosazovatelem hodnot a zásad Charty OSN.

Česko přijalo přes 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je nejvyšší počet v poměru na obyvatele.

Tuto ohromnou vlnu nejzranitelnějšího obyvatelstva vyhnala do zahraničí koloniální, nevyprovokovaná a nezákonná válečná agrese Ruska vůči Ukrajině.

Ruská agrese je pravděpodobně tou nejnebezpečnější výzvou pro světový mír za poslední desetiletí. Dnes je to Ukrajina, zítra to může být jiná země.

V srpnu 1968 to bylo Československo, které napadla vojska vedená Moskvou. Potlačení takzvaného Pražského jara, násilný zásah do poklidného života jiného státu udělal z mé země okupovanou kolonii.

Dozvídáme se o tom, že v některých částech Ukrajiny se narychlo připravují zinscenovaná referenda. Rusko nemůže oklamat mezinárodní společenství a znovu ukrást území jiného státu.

Je třeba nadobro odmítnout agresivní koloniální politiku Ruska a jeho imperiální choutky. Ukrajina toto otroctví odmítla a statečně bojuje za multilaterální svět, kde mír ochraňují pravidla.

Jsme otřeseni zvěrstvy, která ruské jednotky spáchaly v Mariupolu, Buči, Irpini, Izjumu a jinde. A jsme nesmírně znepokojeni zprávami o takzvaných „filtračních táborech“, které Rusko provozuje na Ukrajině.

Do Ruska byly deportovány statisíce ukrajinských občanů včetně dětí. Existují svědectví o sexuálních a genderově motivovaných zločinech, používaných jako nástroj boje.

To vše se musí prošetřit a pachatelé musí být hnáni k zodpovědnosti. Velmi si ceníme toho, že Generální tajemník zahájil vyšetřovací misi OSN k událostem v Olenivce.

Více než 40 států včetně Česka se v souvislosti s děním na Ukrajině obrátilo na Mezinárodní trestní soud, který zahájil vyšetřování situace na Ukrajině již v březnu.

Jednoznačně podporujeme Mezinárodní trestní soud, mimo jiné tím, že jsme vyslali veřejného žalobce a věnovali dobrovolné příspěvky.

A vyzýváme ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude stíhat zločin agrese spáchaný Ruskem.

České orgány činné v trestním řízení zahájily vyšetřování některých trestných činů na základě zásady univerzální jurisdikce.

Členové Rady bezpečnosti nesou globální odpovědnost za mír a dodržování mezinárodního práva. Právě to od vás očekáváme, když vás volíme.

Prosím jednejte!

Potřebujeme mír na Ukrajině. Potřebujeme znovu nastolit dodržování Charty OSN a mezinárodního práva. Potřebujeme zajistit spravedlnost pro oběti a skoncovat s beztrestností pachatelů.

Děkuji vám.