Praha, 13. května 2019 – Vláda dnes jedná o návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Pirátská poslankyně a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová připravuje pozměňovací návrhy, které zaručí, aby všechny peníze vybrané z dražeb emisních povolenek směřovaly na plnění přijatých závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu.

Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení předneslo návrh, který podpořil to, aby všechny peníze získané dražbami povolenek směřovaly na plnění závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu, přišlo Ministerstvo životního prostředí s návrhem, který namísto odstranění stropu navrhuje jeho snížení na 8 miliard.

„Přístup Ministerstva životního prostředí, který může vést k nežádoucímu rozpuštění prostředků na ochranu životního prostředí ve státním rozpočtu, považuji za nepřijatelný. Reformy systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU zvýšily cenu emisních povolenek. Systém tak konečně začíná efektivně motivovat velké znečišťovatele ke snižování emisí. V důsledku změny evropských předpisů je také potřeba novelizovat český zákon. Až dosud bylo dle tohoto zákona 12 miliard ročně z peněz získaných dražbami povolenek účelově vázáno na snižování emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu, je ovšem třeba podotknout, že vzhledem k nízké ceně povolenek byly tyto výnosy vždy nižší,” uvedla poslankyně Balcarová a dodala: „Evropský systém emisního obchodování (ETS) je velmi dobrý nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů. Reforma ETS je nezbytná – je nutné, aby příjmy z tohoto systému byly využity cíleně a transparentně. Rozpouštění výnosu z ETS ve statním rozpočtu, navíc v době zrychlující se změny klimatu, je velkým krokem zpět.“