„„U novely zákona o státním zastupitelství se protikorupční rada vlády shodla, že tak, jak byla předložena do meziresortního připomínkového řízení, nesplňuje programové prohlášení vlády v bodu „zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce”. V této věci doporučila novelu Ministerstvu spravedlnosti upravit.”“
─ Michal Šalomoun.

Dále se Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí věnovala vládní koncepci boje proti korupci na období 2023–2026, Akčnímu plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na následující dva roky, do nějž ministr Šalomoun navrhl začlenit nad rámec ještě vytvoření přehledného registru dotací, metodiky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a analýzu fungování evidence skutečných majitelů firem.

„Díky tomu, že budeme vědět, kdo skutečně ovládá firmy, které požadují veřejné peníze z dotací či veřejných zakázek, zabráníme tomu, aby je dostávali například představitelé ruského režimu, kteří jsou na sankčních seznamech. Kvalitně vedená evidence skutečných majitelů je také nezbytným nástrojem proti korupci,“ dodává ministr Šalomoun.