Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí zákon o lobbování projednala už  na svém dubnovém zasedání. Tehdy se shodla na doporučení nerozšiřovat výjimky pro osoby, na něž by se měl zákon vztahovat, tedy platit by měl nejen pro prezidenta republiky, ale i pro asistenty poslanců a senátorů. Zároveň rada tehdy odmítla výjimku pro profesní komory, svazy nebo registrované církve. Ministerstvo spravedlnosti následně některým z těchto připomínek, které zároveň uplatňovala i Legislativní rada vlády, vyhovělo a promítlo to do upravené verze zákona. Ponechalo ale výjimky z působnosti zákona pro prezidenta a asistenty poslanců a senátorů.

„To je problém, protože se domnívám, že příliš mnoho výjimek umožní obcházení zákona, přičemž zrovna asistenti poslanců a senátorů by měli být v zákoně zahrnuti. Totéž platí i pro prezidenta. Ten může být vystaven silným lobbistickým tlakům například díky právu veta i dalším pravomocím. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se v této věci také shodla a schválila doporučení vládě tyto osoby do zákona zahrnout,“uvádí ministr pro legislativu a předseda protikorupční rady vlády Michal Šalomoun a dodává: „Také jsme se na radě shodli na doporučení, aby vláda zajistila dostatečné financování pro výkon nové agendy. V opačném případě by bylo ohroženo čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy.“

Právě přijetí regulace lobbingu do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy. Účinnosti by měl zákon nabýt 1. července 2025.

Již potřetí se na svém jednání rada věnovala novele zákona o státním zastupitelství, kterou vláda již v květnu poslala do Poslanecké sněmovny, kde ji čeká po projednání ústavně-právním výborem druhé čtení. Členové rady hodnotili pozitivně například to, že se do novely podařilo promítnout zpřesnění procesních pravidel odvolávání nejvyššího státního zástupce.

„Toho by podle novely mohla vláda odvolat, jen pokud vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. Už to nepůjde bez udání důvodu, jako je to nyní,“ uvádí ministr Šalomoun.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí také shrnula a zhodnotila svou činnost za rok 2022, a plán protikorupčních aktivit na příští rok.