Novelu zákona o státním zastupitelství měla protikorupční rada vlády na stole již podruhé. Tentokrát ve znění po vypořádání připomínek z připomínkového řízení. Na posledním zasedání rada po Ministerstvu spravedlnosti požadovala, aby v souladu s programovým prohlášením vlády novelu upravilo a zpřesnilo podmínky pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Dnes se členové rady shodli na dalších změnách, které je potřeba v zákoně zohlednit.

„Na radě jsme odhlasovali několik doporučení pro vládu, jak by měla zákon upravit. Patří mezi ně mimo jiné 10leté funkční období pro výkon funkce nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování nebo podmínka praxe ve funkci státního zástupce v délce alespoň šesti let pro uchazeče o funkci nejvyššího státního zástupce. Pokud by vláda schválená doporučení nereflektovala, doporučuje protikorupční rada, aby návrh zákona nebyl přijat,“ říká předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

U návrhu zákona o lobbování se protikorupční rada vlády shodla na doporučení nerozšiřovat výjimky pro osoby, na něž by se měl zákon vztahovat. Zákon by tak měl platit nejen na prezidenta republiky, ale také na asistenty poslanců a senátorů. Zároveň protikorupční rada vlády odmítla výjimku pro profesní komory, svazy nebo registrované církve. Závěrem doporučila vládě, aby dozor nad zákonem svěřila Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí jako nezávislému ústřednímu orgánu státní správy.