Praha, 10. prosince 2020 – Hnutí ANO se při svém vzniku prezentovalo jako protikorupční uskupení a občanům slibovalo, že zatočí s korupcí. Po sedmi letech ve vládě však nejen, že nedokázalo s korupcí jakkoliv pohnout, ale dle názoru Pirátů situaci samo zhoršuje. Piráti identifikovali 28 případů, kdy společnosti z holdingu Agrofert v posledních letech pobíraly dotace určené malým a středním podnikům, ačkoliv tyto podmínky nesplňovaly.

„Vláda korupci neřeší, naopak k ní sama aktivně přispívá. Už v červnu 2018 jsem upozornil na to, že sedm společností z koncernu Agrofert čerpalo prostředky z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu pod Ministerstvem zemědělství, ačkoliv se jednalo o prostředky určené malým a středním podnikům. V průběhu dalších dvou let jsme zjistili, že podobný problém se týká i dalších dotací přidělovaných ministerstvem ovládaným Miroslavem Tomanem. V kontextu všech dotací a veřejných zakázek, které koncern Agrofert obdržel od nástupu Andreje Babiše do funkce premiéra, se však jedná spíš o drobnou částku. Podle zákona o střetu zájmů přitom na ně firma ovládaná členem vlády nemá nárok. Celkový objem dotací a zakázek činí astronomických 20,21 miliardy korunb, které Babišova administrativa přihrála do jeho holdingu,“ komentoval dlouhotrvající střet zájmů premiéra Babiše předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Kvůli závažným zjištěním o neoprávněných dotacích se Piráti v dopise obrátili na ministra zemědělství Miroslava Tomana s výzvou, aby zajistil vymožení všech nezákonně přidělených dotací.

„Spolu s analytickým týmem jsme sestavili tabulku 28 analogických příkladů, na kterých demonstrujeme zásadní rozpory mezi požadavky pro malé a střední podniky a realitou, ve které je ovládající společností holding Agrofert. K sestavení výčtu neoprávněných přidělení dotací jsme přitom postupovali velmi ohleduplně a tolerantně, například jsme uvedli pouze ty podniky, kde se přidělení dotací uskutečnilo až po 25. červnu 2014, kdy Evropská komise aktualizovala definici malých a středních podniků,“ dokumentoval Michálek zásadní nesrovnalosti okolo podniků předsedy vlády.

<embed alt="Dotace vyplacené společnostem Agrofertu od roku 2017" embedtype="image" format="left" id="10058" />