Praha, 19. dubna – Před pár dny vyšel na serveru ihned.cz zneklidňující článek o loňské kůrovcové kalamitě ve Slezsku a na severní Moravě. Článek se také věnoval kontrole České inspekce životního prostředí, která probíhala od loňského srpna. Protokol o kontrole jsem se pokoušel od inspekce získat, ovšem neúspěšně. Z vyjádření náměstka pro řízení Sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, Ing. Vladimíra Dolejského, který je o výsledcích kontroly informován, je nicméně zřejmé, že situace není způsobená jen klimatickou změnou, jak se nás snaží přesvědčit vedení Lesů ČR, ale svůj významný podíl má i špatný způsob hospodaření a nečinnost. Z dostupných informací vyplývají závažná zjištění. Lesy ČR okamžitě nezabránily šíření kůrovce tak, jak jim přikazuje lesní zákon a vyhláška 101 o ochraně lesa a nechali, aby se kůrovce rozšířil do okolních lesů, ať už vědomě či nevědomě. Podle náměstka Dolejského se může jednat o nedbalostní trestný čin. Je zřejmé, že v minulosti došlo k závažným pochybením výrazně zhoršujícím kalamitu, ale nic nenasvědčuje tomu, že v budoucnu dojde k jakékoliv nápravě. Popsanou situaci považuji za extrémně vážnou a to jak hospodářsky, tak zejména ekologicky. Proto jsem pana ministra Brabce požádal, aby mi aktuální situaci ozřejmil.

<h3>Doplňující komentář Dany Balcarové, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí</h3>

Praha, 19. dubna – Jsem negativně překvapena nečinností České inspekce životního prostředí. Nerozumím tomu, jak je možné, že ČIŽP v rámci kontroly činí závažná zjištění od druhé poloviny srpna 2017, ale dodnes nepřijala žádná nápravná opatření.