Jednání s Vlastimilem Tlustým ohlásil místopředseda Ivo Vašíček v registru lobbistických kontaktů. Ten Piráti jako jediná strana u nás vedou jako veřejně přístupný. Zde je možno vyčíst veškeré kontakty členů strany s lidmi mimo stranu týkající se řešení politických otázek.

S Vlastimilem Tlustým byla probírána otázka nepodmíněného základního příjmu, tedy pravidelné platby pevně stanovené částky každému plnoletému občanu České republiky. Piráti považují tuto otázku za klíčovou pro udržení sociálního smíru v budoucích letech, kdy dojde k razantnímu snižování počtu pracovních míst kvůli jejich nahrazování automatizovanými a robotickými systémy.

Byl to právě Vlastimil Tlustý, který jako první politik v ČR o nepodmíněném příjmu začal hovořit, dokonce se jej, coby ministr financí v „první vládě Mirka Topolánka“ pokusil přivést k životu pod názvem „Státem zaručený příjem“.

Pro Piráty, kteří považují přizpůsobení společnosti éře masivní robotizované výroby za prioritu, jsou důležité odborné podklady, analýzy a vědomosti, které Tlustý má. „Jde nám o to definovat nepodmíněný příjem v co nejrealističtější podobě, aby se diskuze o jeho zavedení vedla ve věcné rovině. Tato myšlenka je často považována za levicovou, přesto s ní přicházejí také pravicoví politici. To svědčí o tom, že myšlenka nepodmíněného příjmu se vymyká pravolevému dělení, a jelikož chtějí Piráti navrhnout jeho realizaci co nejlépe, diskutujeme ho s odborníky z obou částí politického spektra,“ upřesnil Ivo Vašíček. Podobně se například Piráti setkali i s provozovatelem tzv. žlutých autobusů panem Jančurou s cílem diskuse programových bodů v oblasti dopravní politiky ČR.

Vlastimil Tlustý projevil zájem o spolupráci s Piráty na ekonomické části volebního programu. Nikoliv o kandidaturu. „Vlastimil Tlustý je poradce pro oblast nepodmíněného základního příjmu, ne kandidát na ministra financí. I kdyby chtěl kandidovat za Piráty, musel by projít primárkami, stejně jako kdokoliv jiný,“ doplnil Vašíček. Informace o jednání s Vlastimilem Tlustým vyvolala několik překvapených reakcí i uvnitř strany, ty byly do značné míry způsobeny právě manipulativním vyzněním zmiňovaného článku.

<h3>Souvisejíci odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>