Praha, 16. února 2018 – Mrzí mě, že ministr Richard Brabec (ANO) označil mé kroky v oblasti novely zákona o ochraně ovzduší za populistické. Pana ministra jsem informovala o svých pozměňovacích návrzích ještě před zveřejněním materiálu a žádám jej o schůzku od doby, kdy jsem ve své funkci předsedkyně výboru pro životní prostředí, ovšem zatím marně. Ve své včerejší reakci pro média ministr Brabec uvádí některé zavádějící informace, které bych ráda uvedla na pravou míru.

Pan ministr se v reakci mimo jiné zmínil, že prachové mikročástice s navázanými karcinogeny pochází hlavně z dopravy a lokálního vytápění. Není tomu tak, uhelné elektrárny vypouštějí primárně sice jen 7 % celkových zdrojů prachu, ale z vypouštěných druhotných látek se sekundárně vytváří mnohem více nebezpečného poletavého prachu. Je třeba snižovat zároveň emise z lokálních topenišť i z dopravy, ale není možné redukovat opatření jen na tyto zdroje. Pan ministr Brabec by měl hájit životní prostředí, nikoliv velký průmysl.

V předvolebním programu Pirátů jsme se postavili za pokračování kotlíkových dotací. V nich samozřejmě vidíme pozitivní prvek, zdaleka však není dostačující v celkovém kontextu. Myslíme si, že pravomoc rozhodovat o tom, co se má na území obcí spalovat, obcím jednoznačně patří.

O dopadech našich návrhů na cenu energie jsme samozřejmě uvažovali. Protože se však návrh vztahuje na elektrárny, nikoliv teplárny, nepředpokládáme vliv na cenu elektřiny. Cena silové elektřiny se tvoří na trhu a tento návrh ji nemá šanci ovlivnit. Krom toho je třeba v rámci nákladů zmínit i 51 miliard Kč, které stojí poškozené zdraví, pracovní neschopnost, poškozená úroda a další položky, které každoročně zaplatí nejenom stát, ale i firmy a občané. Právě kvůli znečištění uhelnými elektrárnami.