Praha, 5. března 2019 – Jmenné hlasování zastupitelů, registr smluv, registrování omluvenek poslanců a novela zákona o pozemní plavbě – tato témata uvedli Piráti jako své priority na pravidelném tiskovém brífinku Pirátů před začátkem 27. schůze Poslanecké sněmovny.

Tiskovou konferenci zahájil Ivan Bartoš představením novely zákona o podpoře regionálního rozvoje a návrhu na jmenné hlasování zastupitelů:

„Novela, kterou pracovně nazýváme Lex Babiš, spočívá ve výměně slov předseda vlády za slova člen vlády ve větě vztahující se k předsedovi Rady pro Evropské strukturální fondy. Podle Evropské komise je Andrej Babiš ve střetu zájmů v případě čerpání evropských dotací. Problematické na celé věci není to, že premiér může o této agendě rozhodovat, ale to, že největšími příjemci dotací jsou firmy, které jsou součástí jeho svěřenského fondu. Rozhodně se však tímto krokem nenarovná problém střetu zájmů. Jde spíše o laciné gesto vůči Evropské komisi. Druhou věcí, která si zasluhuje pozornost, je návrh na zaznamenávání jmenného hlasování volených zastupitelů v obcích, krajích a hlavním městě Praze, jak je tomu při hlasování poslanců ve Sněmovně. Ten předkládám s kolegou Lukášem Bartoněm.“

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek poté informoval o tom, že na programu jednání bude v pátek finální hlasování o novele zákona o registru smluv:

„To, o co již více než rok usilujeme, tedy aby ČEZ a České dráhy přestaly být netransparentními krmelci vlivových skupin, můžeme nyní posunout díky zveřejňování smluv. K tisku je načteno několik problematických pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy zákon zneužívají k omezení práva občanů na svobodný přístup k informacím. Za sporné považujeme rovněž návrhy na plošné omezení zveřejňování smluv vojenských podniků. To považujeme za zvláštní s přihlédnutím k tomu, že vláda nedávno zveřejnila chystané investice za 50 miliard korun právě prostřednictvím vojenských podniků. Rovněž do třetího čtení jde zákon o kumulaci funkcí. Jedná se o další zákon vypracovaný Piráty, který převzalo vládní hnutí ANO. Podstatou je zamezení kumulace plné výše platů poslance, zastupitele, hejtmana a dalších funkcí. Dovolil bych si také uvést, že Kancelář Poslanecké sněmovny zavedla hlídání účasti na jednání Poslanecké sněmovny a na výborech. Každý měsíc bude k dispozici sjetina s příslušnými údaji. Jedná se o provizorní opatření, která budou platit do doby, než Organizační výbor vypracuje trvalá pravidla.“

Poslanec Lukáš Bartoň představil postoj Pirátů ke vzniku Národní sportovní agentury:

„Přestože je vznik agentury uveden i v programovém prohlášení vlády, návrh byl předložen jako poslanecký. Tím se vyhnul legislativnímu procesu – neprošel Legislativní radou vlády, meziresortním připomínkovým řízením, nemá analýzu RIA a podobně. To se projevilo na kvalitě návrhu, a proto se k němu sešlo mnoho pozměňovacích návrhů, včetně pirátských. Chceme například, aby veřejnost měla informace o tom, u kterých konkrétních organizací končí veřejné finance. Navrhujeme také, aby Národní sportovní agentura zůstala pod Ministerstvem školství ČR. To jsou podmínky bez jejichž splnění nebudeme pro návrh hlasovat. Dále do třetího čtení jde podruhé zákon o vnitrozemské plavbě, který dekriminalizuje požívání alkoholu vodáky. Výborem prošla kompromisní podoba a hlasování by mělo rozhodnout o tom, jaká konkrétní hodnota promile alkoholu nakonec projde.“

Tiskovou konferenci uzavřel poslanec Mikuláš Ferjenčík, který se vyjádřil k legislativě vrácené Senátem, konkrétně k daňovému řádu:

„Senátní verze obsahuje náš návrh pro prodloužení lhůty pro podání elektronického daňové přiznání. Návrh také obsahuje daňové změny navržené vládou. Novelu daňového řádu snižující DPH ve vybraných oblastech chceme přijmout, ale zároveň jsme pro zamítnutí 3. a 4. vlny EET, kterou považujeme za nesmyslnou. Ta příslušné daňové změny rovněž obsahuje.“