REZA umožní elektronické oprávnění k zastupování a vytvoří pro ně i centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům až do jejího odvolání nebo vypršení nastavené platnosti. Nastane tak významný posun ve zjednodušování a modernizaci procesů zastupování občanů a podniků v kontaktu s úřady. Lidé ho využijí v situaci, kdy budou sami někoho zastupovat, nebo když udělí plnou moc někomu, kdo naopak bude zastupovat při kontaktu s úřady je, například účetní při podání daňového přiznání. To povede k efektivnějšímu zastupování rodinných příslušníků, jednatelů za firmy, nebo zkrátka kohokoli, kdo k tomu bude mít pověření plnou mocí bez nutnosti fyzického předkládání dokumentů. V konkrétních situacích přinese rychlejší a efektivnější zastupování, například při podávání daňových přiznání, vyřizování pošty nebo přepisu energií. 

Doposud bylo k těmto účelům potřeba předložit plnou moc fyzicky, v některých případech i úředně ověřenou. To se nyní změní. Navíc v Registru budou i předpřipravené formuláře plných mocí pro různé účely. „Registr zastupování lidem umožní rychle a efektivně řešit jejich záležitosti bez zbytečné administrativní zátěže a svůj čas tak mohou přesunout tam, kam potřebují. Pokud jste například na dovolené nebo mimo své bydliště a potřebujete, aby někdo odbavil záležitost za Vás, v mnoha případech už nebude nutné cestovat k notáři či na Czech POINT. Do formuláře na Portálu občana vyplníte potřebné údaje, potvrdíte Identitou občana a nic navíc. Nadále pracujeme na tom, aby komunikace s úřady nebyla břemenem, ale příležitostí pro snadný a pohodlný život na pár kliknutí odkudkoli,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Podobně jako u eDokladů samozřejmě bude platit, že je to volba, a nadále bude možné využívat plné moci v tištěné podobě. Jako první úřad se na Registr zastupování napojí Ministerstvo dopravy. 

„Registr zastupování zjednodušuje a zpřehledňuje interakce občanů, podnikatelů a firem se státem. Umožní občanům na internetu zastupovat například své děti a další příbuzné, nebo pověřit zastupováním sebe někoho jiného. A to jak občana, tak třeba i firmu. Fungovat bude jako centrální databáze, kde budou tyto digitální mandáty uloženy,“ popisuje výhody a fungování Registru zastupování ředitel DIA Martin Mesršmíd.