Praha, 10. prosince 2020 – Na programu mimořádné schůze Sněmovny se dnes po více než roce, kdy byl vložen do sněmovního systému, objevil návrh zákona o regulaci lobbingu. Institucionální zavedení lobbingu do legislativy je jedním z dlouhodobých požadavků Pirátů, se kterým vstoupili do Sněmovny. Poslanec František Navrkal připomněl, že Piráti evidují proběhlá jednání a kontakty ve svém vlastním veřejném registru už od roku 2012. Na základě toho Piráti identifikovali hlavní nedostatky vládního návrhu, k němuž navrhnou patřičné změny.

„Budeme se zasazovat o průběžné zveřejňování zpráv, nejpozději do 30 dnů od kontaktu, nikoliv zpětně až po 4 měsících, jak je nyní v návrhu vlády. Upozorňovali jsme také na to, že je potřeba sledovat lobbing nejen na nejvyšší politické úrovni a při tvorbě zákonů. Zprůhlednit by se mělo také ovlivňování rozhodování týkající se jmenování do dozorčích komisí, rozdělování dotací a veřejných zakázek či změny územních plánů,“ vysvětlil Navrkal.

Sněmovna na své dnešní schůzi také projedná novelu zákona o střetu zájmů vycházející z nálezu Ústavního soudu, který zrušil zveřejňování majetkových přiznání politiků a dal Sněmovně lhůtu k nápravě.

„Piráti maximálně tlačí na protikorupční zákony a prosazují, aby byl zákon o střetu zájmů vymahatelný a kvalitní. Vláda ale návrh nepředložila a poslanecký návrh byl předložen až v červenci a od té doby nebyl předřazen. Ke schválení nekvalitního návrhu o střetu zájmů nesmí dojít bez řádné rozpravy. Vláda navíc ve stanovisku upozornila na to, že jde o nekoncepční úpravu a navrhuje omezit přístup občanů do majetkových přiznání prostřednictvím úředně ověřeného podpisu, v neposlední řadě tam stále chybí i vymahatelnost úpravy střetu zájmů. Navrhneme tedy zkrátit lhůtu na projednání návrhu a předložíme potřebné úpravy,” doplnil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.