Praha, 26. února 2020 – Díky dlouhodobému tlaku Pirátů se dnes na Ministerstvu zdravotnictví ČR sešla komise k reprodukční medicíně, která se měla zabývat i doposud nedostatečně řešenou problematikou spojenou s léčbou příčin neplodnosti. Již v minulých měsících jsem upozornila na úskalí, jež asistovaná reprodukce přináší, a která je nezbytné upravit. Reprodukční medicína se nesmí stát bezohledným byznysem, jehož jediným cílem je výdělek. Zcela zásadní je vytvoření registru dárkyň, což mi již ministr zdravotnictví v rámci mé interpelace přislíbil a dnes se tím dle mých informací komise na svém jednání zabývala. Stejně tak by měla být tématem léčba příčin mužské neplodnosti. I proto ministr Vojtěch přizval na mé doporučení do komise androloga, který se právě touto léčbou zabývá. Považuji za nezbytné, aby jednání mělo hmatatelné výsledky, a proto budu výstupy bedlivě sledovat.

Asistovaná reprodukce se u nás stává výdělečným byznysem dosahujícím obratu asi čtyř miliard ročně, do něhož je zapojen i předseda vlády a jeho svěřenské fondy. Nezapomínejme však, že jde stále o zdraví jedinců a jeho ochranu musíme mít stále na paměti. Zcela neřešen je přitom například právě registr dárkyň vajíček, kdy se darování pro někoho může stát pravidelným zdrojem zisku, který však ženy ohrožuje na zdraví i na životě. Stojí též za připomenutí, že dárkyněmi jsou téměř vždy občanky ČR (99 %), příjemkyněmi vajíček jsou naopak v naprosté většině cyklů cizinky (86 %). To vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky a jeho publikace Asistovaná reprodukce 2017. Jinými slovy – náklady na následnou léčbu českých dárkyň kvůli vzniklým zdravotním komplikacím jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, zatímco zisky ze zahraniční klientely zůstávají na privátních klinikách.

Stejně tak je ale problematické, jak k řešení neplodnosti mohou kliniky přistupovat. V jejich zájmu je totiž dosáhnout výdělku, tedy upřednostňovat umělé oplodnění před léčbou příčin neplodnosti. To je však často proti zájmu bezdětných párů (léčba příčin na straně mužů může být rychlejší a s nižšími zdravotními riziky) i veřejného pojištění (tato léčba totiž je i levnější).