Praha, 1. března 2019 – Piráti se včera s velkým očekáváním zúčastnili konference MŠMT k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Ta měla představit směr, kterým se bude ubírat revize rámcových vzdělávacích programů. Poskytnuté informace k revizi rámcových vzdělávacích programů se však soustředily spíše na jejich dosavadní nedostatky. Představený postup revizí rámcových vzdělávacích programů byl pouze obecný. Poslanec Pirátů Lukáš Bartoň po ukončení konference uvedl, že představený materiál provází mnoho nejasností, a to i v samotném definování cílů.

„Pro Piráty je zcela zásadní, že v tuto chvíli chybí analýza výchozího stavu, na jejímž základě by měla být revize rámcových vzdělávacích programů postavena. Zároveň chybí jasně definované cíle a priority, které by měly být v revizi rámcových vzdělávacích programů zohledněny tak, aby byly smysluplně nastaveny,” uvedl Bartoň, místopředseda školského výboru Sněmovny.

Cíle a priority pro oblast vzdělávání měl původně definovat Národní program vzdělávání. Ministr školství Robert Plaga se však nechal slyšet, že tento dokument je definitivně pohřben, přestože premiér Andrej Babiš slíbil jeho dokončení do konce roku 2019. Roli tohoto dokumentu by podle ministra Plagy měla nahradit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Ta je ale teprve v počáteční fázi přípravy. I proto MŠMT uvažuje o tom, že by hlavní cíle pro oblast vzdělávání mohly být zapracovány přímo do rámcových vzdělávacích programů. To by znamenalo jejich značné rozšíření, ačkoliv jedním z hlavních požadavků je naopak jejich zjednodušení.

„Takový postup je naprosto nepřijatelný a nesystémový. Představa Pirátů je následující: Za prvé, je třeba provést analýzu výchozího stavu, jasně stanovit hlavní cíle a priority pro oblast vzdělávání a specifikovat zadání, na jehož základě budou rámcové vzdělávací programy postaveny. Rámcové vzdělávací programy musí být srozumitelné a pro školy jednoduše použitelné. Za druhé, musí být zajištěn dostatečný manévrovací prostor a svoboda škol v přípravě školních vzdělávacích programů. Pro školy bude zároveň připraven modelový školní vzdělávací program, který mohou v případě potřeby využít. Za třetí, je žádoucí zajistit takové podmínky, aby byl každý učitel schopen dovést žáka na jeho osobní maximum a rozvíjet tak jeho potenciál. Tak, aby školy podporovaly i mimořádně nadané žáky, s nimiž školství doposud pracuje nesystematicky,” uzavřel Lukáš Bartoň.