„Prohlášení Ruské federace za stát sponzorující terorismus nebude mít v kontextu současné evropské legislativy žádné konkrétní dopady. Narozdíl od práva Spojených států amerických, v evropském právu toto označení neexistuje. I přesto jsme se rozhodli takto symbolicky ruské násilí odsoudit. Putin a jeho vláda se musí zodpovídat za válečné zločiny před mezinárodním tribunálem,” říká pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Evropský parlament dává najevo, že ruské válečné zločiny nezůstanou bez povšimnutí. Jedná se o důležitou reflexi toho, že členské státy pokračují v jednotném postupu proti ruské agresi. Pro Ukrajinu je toto označení také utvrzením, že Evropská unie stojí na její straně,“ říká europoslankyně Markéta Gregorová a dodává, že Evropská unie nepomáhá jenom symbolicky. “Dnes také schvalujeme půjčku na následující rok pro Ukrajinu ve výši 18 miliard eur. Minulý měsíc jsme podpořili již osmý balíček protiruských sankcí paralyzující ruskou ekonomiku, který reprezentuje společný evropský postup. Nepřestáváme odsuzovat masivní porušování lidských práv a válečné zločiny páchané Ruskou federací během války na Ukrajině,” popisuje Gregorová.

„Rezoluce v současné situaci neznamená žádné další praktické kroky bojující proti ruské agresi na Ukrajině. Jde ale o silnou politickou deklaraci, která je důležitá především pro Ukrajinu,” ukončuje europoslanec Mikuláš Peksa.