Praha, 29. ledna 2020 – Sněmovna dnes v prvním čtení schválila novelu zákona o soudních tlumočnících připravenou místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou společně s poslankyní hnutí ANO Helenou Válkovou. Novela mj. snižuje výši sankcí, ruší archivační povinnost či rozšiřuje možnost odmítnout úkon. „Cílem novely je především narovnat řadu nelogických opatření z původního návrhu, které by tlumočníky v jejich práci značně omezovaly,” komentuje Richterová.

„Považuji za extrémně důležité, že se nám podařilo do legislativního procesu zapojit pracovní skupinu soudních tlumočníků, díky kterým zákon lépe reflektuje realitu. Původní podoba zákona narážela na četnou kritiku odborné veřejnosti, zákon nebyl pro tlumočníky přijatelný. Hrozil by kolaps soudního tlumočení, do něhož patří i tlumočníci českého znakového jazyka. Těší mě, že intervence Pirátů přinesla své ovoce a zákon nebude stavět tlumočníkům do cesty zbytečné překážky,” doplňuje Richterová. Pozměňovací návrhy, které při původním projednávání předkládal Jakub Michálek a vládní koalice je dříve zamítla, byly takto zapracovány.

Novela vznikla ve shodě s Ministerstvem spravedlnosti ČR a ve spolupráci s pracovní skupinou soudních tlumočníků, sdružující všechny relevantní profesní asociace, sdružení i akademická pracoviště. Díky práci obou poslankyň, proaktivnímu přístupu Ministerstva spravedlnosti a jasně formulovaným a odůvodněným návrhům pracovní skupiny soudních tlumočníků se podařilo ve velmi krátké době vypracovat předkládaný návrh novely, který navrhli Piráti přijmout již v prvním čtení podle § 90, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Návrh nyní putuje do Senátu.

Spolupráci s Piráty při tvorbě novely uvítala i zástupkyně Pracovní skupiny soudních tlumočníků Edita Jiráková: „Zohlednění připomínek odborné veřejnosti si velmi vážíme. Role Pirátů, díky nimž došlo i k přerušení projednávání původní novely a vzniku prostoru na vyjednání kompromisu, byla velmi důležitá. Věříme, že naše společné úsilí přispěje ke stabilizaci tlumočnické činnosti ku prospěchu jak orgánů veřejné moci, tak tlumočníků.”