Praha, 10. července 2019 – Piráti dnes ve Sněmovně podpořili posunutím do dalšího čtení konsenzuální návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Poukazují nicméně na nesystémový postup současné vlády. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová spolu s analytickým týmem připravila tři pozměňovací návrhy, které mají zefektivnit fungování systému namísto jednorázových řešení. Richterová předložila návrh na valorizaci rodičovského příspěvku, úpravu limitů, které dnes motivují ke zvýšení doby strávené na rodičovské, a návrh směřující k odstranění nespravedlností ve vyplácení příspěvku týkající se těch rodičů malých dětí, kteří se už vrátili do práce. „Vláda opakovaně tvrdí, že podporuje rodinnou politiku. To, jak se postaví ke koncepčním pirátským návrhům, ukáže, zda podporuje pouze jednorázová řešení, anebo ji zajímá i dlouhodobé zlepšení podmínek pro rodiny,“ okomentovala Olga Richterová.

„S Piráty od počátku debaty jednoznačně podporujeme navýšení rodičovského příspěvku. To je krok, který je zcela na místě a jsem ráda, že jej dnes Sněmovna podpořila bezproblémovým propuštěním novely do dalšího čtení. Pokud však státní politika skončí pouze u tohoto jednorázového řešení, za pár let se budeme znovu dohadovat o té samé věci. Handrkovat se o podpoře rodin je přitom navýsost nedůstojné. Na místě je zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku, jako je tomu například u důchodů. Připravili jsme proto návrh, který reflektuje jak inflaci, tedy růst cen, tak i podíl z růstu průměrné mzdy. Chceme nastavit takový systém, který bude odrážet celkový ekonomický vývoj společnosti,“ vysvětlila Olga Richterová a dodala: „Roční náklady na valorizaci by se podle odhadů analytiků v prvních letech pohybovaly v řádech stamilionů, po pěti letech by to byla zhruba miliarda. Reálná hodnota rodičovského příspěvku by tak zůstala zachována, rodičům by v čase nezůstávalo stále méně a méně.“

Další návrhy se týkají spodních limitů čerpání, a hlavně rozšíření navýšení i na rodiče, kteří se vrátili do práce nebo vyčerpali celou částku dříve. Piráti navrhují částky odstupňovat podle věku dítěte. „Jde nám o spravedlivé řešení pro ty rodiče, kterých se týká aktuální zvýšení. Vítáme vyjádření ministryně Schillerové, která na včerejší tiskové konferenci prohlásila, že je otevřena diskusi,“ shrnula Richterová.