Praha, 17. června 2021 – Poslankyně Pirátů Olga Richterová se obrátila na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s dotazy na připravenost vlády na příchod případné podzimní vlny pandemie. Ve svých dotazech vycházela ze zkušeností z minulého roku, kdy se premiér požadavkům Pirátů na plán pro příchod druhé vlny vysmál. V září následně prudce narostl počet nakažených a zemřely desítky tisíc našich spoluobčanů. Piráti na toto riziko upozorňovali a nehodlají přihlížet tomu, že se bude tristní situace opakovat.

Témata, se kterými se nejenom Olga Richterová, ale celý poslanecký klub Pirátů na zástupce vlády obracejí, se opakují. Vláda ani Ministerstvo zdravotnictví totiž nejsou schopné ani po opakovaných urgencích zajistit dostatečné infrastrukturní kapacity, které by umožnily efektivně a rychle pandemické hrozbě čelit.

„Jaké budou od září kapacity testování a trasování a jak rychle je případně dokáže ministerstvo obnovit? Jakou kapacitu sekvenování ministerstvo plánuje? S příchodem nových mutací viru bude nutné počet sekvenovaných vzorků navýšit. Měsíčně se osekvenují řádově stovky vzorků, což nestačí. Největším rizikem minulých vln pandemie bylo přetížení nemocnic, hlavně JIP lůžek, kde chyběl dostatek personálu. Je třeba tento nedostatek napravit,“ varovala Richterová poukázáním na klíčové nedostatky.

Již v minulém roce Richterová zmínila možnost tzv. poolovaného PCR testování, které by neinvazivní metodou umožnilo hromadné testování zaměstnanců nebo školáků. Stále nevyřešeným problémem je nedostatek kvalifikovaného personálu, který by pacienty ošetřoval na JIP odděleních. Kromě zajištění tohoto personálu zaškolením většího množství zdravotníků poslankyni Pirátů zajímala i aktualizace pandemického plánu, který umožní účinný postup v další pandemické vlně.

„Dodnes v Česku zemřelo na koronavirus přes 30 tisíc lidí, což je jedno z nejvyšších čísel v počtu mrtvých na počet obyvatel. Jsou to smutná fakta jdoucí za touto vládou. Takové selhání se ale znovu nesmí opakovat. Moje role je ptát se a nedopustit, aby tato vláda opět promarnila příležitost připravit se na případnou podzimní krizi,“ uzavřela Richterová.