Praha, 11. března 2020 – Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se dnes obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ohledně poskytnutí finanční pomoci rodičům s ohledem na aktuální uzavření škol v ČR. „Je na místě, aby MPSV zvážilo pokyn k dávce Mimořádné okamžité pomoci, aby ji šlo z důvodu vážné mimořádné události využít na překlenutí celého období uzavření škol, právě i pro osoby samostatně výdělečně činné a samoživitele přivydělávající si například na DPP a DPČ, u nichž prokazatelně dojde k podstatnému poklesu příjmu,“ vysvětluje Richterová.

Celé znění dopisu:

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás kvůli rodičům, kteří vůbec netuší, jak dlouho budou muset zůstat doma se svými dětmi, které nemohou navštěvovat školu z důvodu epidemie. Vím, že to řešíte.

Dotaz můj i Pirátů je, zda MPSV zvažuje vydat pokyn k dávce „mimořádná okamžitá pomoc“ (MOP), aby ji šlo z důvodu vážné mimořádné události využít na překlenutí celého období uzavření škol. Jde o to, aby tímto způsobem mohly MOP využít i osoby samostatně výdělečně činné a samoživitelé přivydělávající si například na DPP a DPČ, u nichž prokazatelně dojde k podstatnému poklesu příjmu.

I proto je třeba znát postoj Váš a potažmo Úřadu práce (ÚP) ČR k mimořádné pomoci pro rodiče, kteří se kvůli ošetřování člena rodiny dostanou do finanční tísně. Dávka ošetřování člena rodiny (OČR) je vyplácena jen 9 dní (u samoživitelů 16 dní) a nepředstavuje plnou mzdu nebo plat. Navíc OSVČ nemají nárok na OČR vůbec, ani když si platí nepovinné nemocenské připojištění, a rodiče pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti také nebudou mít náhradu odměny.

Prakticky jde u MOP o aplikaci paragrafu 2 odst. 4 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který se má vztahovat na vážné mimořádné události. V případě takové situace by ÚP měly posuzovat jen aktuální měsíc. Pokles příjmů bude znatelný už v dubnu, a ještě citelnější nejspíš v květnu. Co se týče prověřování úspor a prokazatelných životních nákladů, předpokládáme, že budou platit stávající podmínky, takže dávka naplní svůj účel a bude zacílena velmi adresně.

Děkuji velmi za čas, který věnujete řešení obtíží doprovázejících aktuální epidemii, a za Váš názor na tento podnět.