Praha, 1. června 2021 – Poslanecká sněmovna dnes finálně schválila digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi. Zákon napomáhá větší digitalizaci služeb státní správy a jejich lepší dostupnosti pro občany. Díky pirátským návrhům, jež byly Sněmovnou schváleny, u sebe nově například řidiči nebudou muset mít řidičský průkaz, ale postačí jen občanka. Piráti rovněž prosadili zveřejňování všech veřejně přístupných informací ze státních registrů ve formě otevřených dat.

„Finální schválení tohoto balíčku Sněmovnou znamená završení několikaletého úsilí v přípravě digitalizační legislativy. Přináší konečně efektivnější sdílení údajů mezi úřady, lepší pravidla pro kyberbezpečnost, větší možnosti při vyřizování úředních záležitostí přes internet, nová pravidla pro cloud, snadnější zřízení datové schránky i usnadnění poskytování sociálních služeb na dálku,” okomentoval právě schválený zákon jeho zpravodaj, pirátský poslanec a předseda Podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

Digitalizační balíček byl do Sněmovny vrácen Senátem s několika drobnými změnami, zejména v datech účinnosti. Například Státní fondy musí publikovat otevřená data o dotacích zpětně od roku 2018, nikoliv 2010, jak bylo v původním návrhu.

„Zveřejňování dat zpětně od roku 2010 bylo pro některé fondy administrativně extrémně složité, proto jsem již ve Sněmovně navrhoval posunutí tohoto data až na rok 2018. Jsem rád, že mi dal Senát za pravdu a návrh oproti sněmovnímu znění opravil. Státní fondy tak budou muset zveřejňovat příjemce dotací jako otevřená data od roku 2018, což považuji za naprosto dostatečné. Všechny veřejné registry, evidence, seznamy a rejstříky budou rovněž poskytovány standardně jako strojově zpracovatelná otevřená data,” popsal Profant podrobněji změny v poskytování otevřených dat.

„Jako nepříliš šťastné vidím automatické zřizování datových schránek při použití prostředků elektronické identifikace a povinné zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, které tento zákon také zavádí. Lepší by bylo ponechat vše na principu dobrovolnosti,” okomentoval Profant další ze zaváděných novinek. Zákon nyní poputuje k podpisu prezidentovi.

Přijatá úprava též umožňuje elektronické podepisování petic v portálu veřejné správy. Úpravu petičního zákona předložil Sněmovně poslanec František Elfmark již v květnu 2019, nakonec však byla přijata v rámci digitalizačníh obalíčku.

„Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi, který obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra. I petiční zákon by měl reflektovat realitu 21. století,” sdělil Elfmark.