Děti v nemocnicích a bez rodičů často prožívají velký stres. Mají kolem sebe spousty cizích lidí, procházejí různými vyšetřeními, která mohou být nepříjemná nebo bolestivá. „Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče či pěstouna v nemocnici stanovuje Zákon o zdravotních službách. Přesto jako rodiče někdy narážíme na překážky. V praktické rovině jde zejména o to, že jsou někdy zcela zbytečně od dětí posíláni pryč jejich otcové. Nebo není umožněno rodičům zůstat přes noc,” popisuje Olga Richterová.

Olga Richterová proto za Piráty společně s náměstkem Josefem Pavlovicem řeší úpravy předpisů tak, aby byl celý proces jasnější i vymahatelnější. „Naším společným cílem musí být hledat cesty, jak toto právo dětí naplnit, proto velice oceňuji práci pana ministra Vlastimila Válka, který novou metodiku dlouhodobě prosazuje spolu s námi. Jsem ráda, že se nám ji podařilo dokončit a dnes byla zveřejněna, velký kus práce odvedl také náměstek za Piráty Josef Pavlovic ” doplňuje Olga Richterová.

Nová metodika si klade za cíl i sjednotit postupy v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Ty se dnes místo od místa dosti liší. Také má předcházet konfliktům mezi rodiči a zdravotním personálem, ke kterým občas pod tlakem dochází. „Se zavedením nových a jasných pravidel počet těchto sporů výrazně poklesne, předejde se tak i možným žalobám. Věřím, že je změna ku prospěchu všech. Dětí, jejich blízkých i zdravotního personálu,” uzavírá Olga Richterová.

Novou metodiku můžete najít ZDE