Praha, 1. prosince 2020 – Piráti před 72. schůzí Poslanecké sněmovny představili stěžejní témata, kterými se budou v tomto týdnu zabývat. Kromě rozpočtu, který bude ve druhém čtení, projednávání aktuální situace v otrávené řece Bečvě, oběhového balíčku a nefunkčního e-shopu na dálniční známky se vyjádřili též ke včerejšímu návrhu vlády, který bezprecedentním způsobem vkládá pravomoci do rukou ministra zdravotnictví, jenž by mohl samovolně uzavírat vysoké školy nebo obchody bez garance kompenzací. Popřípadě by hrozilo i šmírování mobilních telefonů občanů nakažených koronavirem.

Poslanec Petr Třešňák varoval před návrhem, který se včera znenadání objevil na pondělním jednání vlády a zásadním způsobem mění kompetence ministra zdravotnictví a práci hygienických stanic: „Ministerstvo už od jara přiznává, že není schopné centrálně řídit krajské hygienické stanice. Ministr Jan Blatný místo racionálního řešení například v trasování kontaktů připravil zákon, který centralizuje řízení a koncentruje moc. Zákon obsahuje velké množství rizik, kterými omezuje svobodu občanů. Umožnil by hygienám trasovat mobilní telefony nakažených občanů. Zákon ani neobsahuje jasné vymezení takového šmírování a kontroly bránící zneužití dat. Ministru zdravotnictví by dal také pravomoci uzavírat vysoké školy, obchody nebo provozovny, a to bez jakékoliv formulace o náhradě škod. V principu se jedná tedy o druhou verzi zmocňovacího zákona, který již dříve předložil ministr vnitra Jan Hamáček.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl postoj Pirátů k projednávání rozpočtu: „Do druhého čtení zákona o státním rozpočtu předložíme návrh úspor ve výši 8 až 10 miliard korun. Rozpočet je ale bohužel z obecného hlediska neopravitelný, protože vůbec nezahrnuje návrh daňového balíčku, který je nyní v Senátu a může znamenat výpadek příjmů státního rozpočtu až 100 miliard korun a přes 30 miliard ve veřejných rozpočtech. Tisky se projednávají samostatně, ale přitom spolu souvisí. Proto se nechystáme rozpočet jako celek podpořit, v tuto chvíli je jen cárem papíru. Ve Sněmovně naopak stále chybí úprava, která zavádí kompenzační bonus pro živnostníky, kteří čerpají pro své zaměstnance program antivirus. Stejně tak je třeba řešit situaci podnikatelů, kteří jsou historicky v insolvenci, ale nyní už podnikají. Domníváme se, že nemá smysl tyto lidi trestat dvakrát.“

Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí, se vrátila k situaci na řece Bečvě, kde stále nedošlo k žádnému posunu při hledání viníka otravy: „Deník Referendum včera zveřejnil závažná zjištění k otravě v řece Bečvě. Ve stejný den totiž došlo k havárii ve společnosti DEZA z koncernu Agrofert. Je alarmující, že toto zjištění přinesli novináři, nikoliv orgány kontroly životního prostředí. Sněmovna se bude tématem zabývat ve čtvrtek dopoledne. Piráti se však chtějí zabývat především prevencí, protože příště se podobná havárie může týkat zdrojů pitné vody. V pátek 11. prosince od 10 hodin proběhne na sněmovním Výboru pro životní prostředí kulatý stůl, kde bychom měli řešit, jak předejít haváriím a jak postupovat v případě, že taková situace nastane. To se týká například odběru vzorků a dalších postupů při vyšetřování. Zásadní je také informování veřejnosti a organizací, které na likvidaci následků pracují. Zároveň je třeba poděkovat rybářům a všem lidem, kteří se na řešení závažné situace v terénu podíleli a riskovali své zdraví v době, kdy neznali důvod otravy. Kromě toho bude na programu jednání v tomto týdnu novela vodního zákona, která se vrací ze Senátu. Právě senátní verze zjednodušuje revitalizaci vodních toků, aby lépe zadržovaly vodu v krajině. Proto se tuto úpravu chystáme podpořit.“

František Elfmark následně informoval o oběhové legislativě, která se vrací na jednání Sněmovny ze Senátu: „Legislativa není dobře zpracovaná, což značí velký počet pozměňovacích návrhů, kterých se ve Sněmovně sešlo skoro sto. Celou legislativou jsme se podrobně zabývali a připravili jsme 29 návrhů, bohužel drtivá většina z nich nebyla Sněmovnou přijata. Proto se náš poslanecký klub těsně před dnešním jednáním dohodl, že se u těchto sněmovních tisků zdrží hlasování. A to ačkoli podporujeme většinu senátorských návrhů, zejména návrh, který ruší problémové odstavce vnesené do zákona návrhem kolegy Staňka, na základě kterých by přišly obce a Státní fond životního prostředí o několik stovek milionů korun. Zákony jako takové však jsou málo ambiciozní a postrádají podporu recyklace, proto jsme je nepodpořili.”

Ondřej Profant tiskovou konferenci uzavřel shrnutím situace okolo e-shopů na dálniční známky, který ihned po spuštění přestal fungovat: „Jsme schopný národ, který řídí nemehla, jak říká pan premiér. Přesně tomu odpovídá e-shop Ministerstva dopravy na nákup dálničních známek. Nekompetentně vypsaná zakázka SFDI byla důvodem rezignace ministra Kremlíka. Dobrovolníci poté připravili koncept řešení, které vláda odmítla využít. Namísto toho vypsala zakázku znovu. E-shop se třemi položkami má opět hodnotu stovek milionů a po spuštění byl ihned vypnut, protože na server chodili uživatelé. Jde o další důkaz nekompetence. S Piráty jsme v minulosti předložili návrhy, které měly reformovat celou oblast, například Dozorčí radu SFDI, ale vláda to odmítla. Toto jsou důsledky.“