Praha, 26. října 2018 – Saský zemský sněm v listopadu projedná legislativu upravující činnost policie v Sasku. Dva nové návrhy mohou znamenat řadu kontroverzních pravomocí, které se dotknou i českých občanů cestujících do Saska. Novou pravomocí policie má být instalace inteligentních kamerových systémů na silnicích do vzdálenosti 30 kilometrů od hranic s Českou republikou a Polskem. Fakticky tak bude docházet k plošné evidenci osob překračujících německé hranice. Proti navrženým zákonům se chystají v Německu rozsáhlé demonstrace v týdnu od 10. do 17. listopadu. Nevládní organizace Iuridicum Remedium upozorňuje na rozpor plošného sledování občanů ČR s pravidly fungování Schengenského prostoru. Poslanec Pirátů Ondřej Profant chystá interpelaci ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

„Plně rozumíme protestům, které se proti navrhovaným zákonům v Sasku zdvihají. Z pohledu občanů ČR považujeme za nejnebezpečnější možnost instalace inteligentních kamerových systémů kolem hranic až do hloubky 30 kilometrů. Je zjevné, že faktickým cílem tohoto sledování jsou čeští občané, kteří jezdí do Saska, ať už jednorázově nebo třeba každodenně za prací. Ačkoli proklamovaným cílem je boj proti přeshraniční kriminalitě, nelze přehlédnout, že jde o plošný zásah do práv všech, kteří překročí hranice. Takové plošné sledování bylo opakovaně kritizováno třeba v případě elektronických komunikací ze strany Soudního dvora EU. Věcí by se mělo zabývat české ministerstvo zahraničí a hájit práva českých občanů v Německu,“

uvedl k věci právník Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium.

O chystané kamerové sledování a jeho dopad na práva českých občanů se na na základě podnětu IuRe zajímá i Česká pirátská strana. Ta má zákaz plošného sledování kamerovými systémy přímo ve svém programu.

„Připravovaná legislativa v Sasku nás nepříjemně překvapila. Je totiž v přímém rozporu se zásadami, které si Piráti ve svém programu pro využívání monitorovacích systémů stanovili. Mezi tyto zásady patří právo na anonymitu a soukromí, zabezpečení systémů určených ke sledování a především nastavení dostatečných pojistek proti zneužití. Saská legislativa tyto podstatné otázky zcela pomíjí, proto budu interpelovat ministra zahraničí,“

řekl Ondřej Profant, předseda sněmovního Podvýboru pro e-Government.

„Tato opatření na hranicích jsou důsledkem rozvoje populistických trendů v evropské politice. Piráti takový přístup důrazně odmítají, protože přispívá k erozi Evropské unie a jejích základních hodnot. Zavádění podobného kamerového systému v pohraničním pásmu totiž způsobuje rozklad principů, na kterých Schengenský prostor stojí,“

doplnil pirátský poslanec Mikuláš Peksa, místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti.

Navržené zákony nabízejí policii vedle instalace inteligentních kamerových systémů v pohraničních oblastech i zintenzivnění sledování elektronických komunikací, uvolnění podmínek pro provádění domovních prohlídek nebo militarizaci vybavení policejních složek.